HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Hello | Maroon 5 tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Hello | Maroon 5

I don't feel as if I know you
You take up all my time
The days are long and the nights will throw you away
Coz the sun don't shine
Nobody ever mentions the weather can make or break your day
Nobody ever seems to remember life is a game we play

We live in the shadows and we had the chance and threw it away
And it's never gonna be the same
Cuz the years are falling by like the rain
And it's never gonna be the same
'Til the life I knew comes to my house and says
Hello!

There ain't no sense in feeling lonely
They got no faith in you
But I've got a feeling you still owe me
So wipe the shit from your shoes
Nobody ever mentions the weather can make or break your day
Nobody ever seems to remember life is a game we play

We live in the shadows and we had the chance and threw it away
And it's never gonna be the same
Cos the years are falling by like the rain
And it's never gonna be the same
'Til the life I knew comes to my house and says
Hello!
Hello! Says it’s good to be back, good to be back!
Hello!
Hello! Says it’s good to be back, good to be back!
Hello!
Hello! Says it’s good to be back, good to be back!

Hello!
Hello!
Hello!

Lời Việt

Hello | Maroon 5

Anh không cảm thấy như quen em
Em chiếm trọn thời gian của anh
Những ngày dài và đêm tối mang em đi thật xa
Bởi vì mặt trời không chiếu sáng
Chưa một ai nói đến việc thời tiết có thể tạo nên hay phá huỷ một ngày của em
Không một ai có vẻ ghi nhớ cuộc sống chỉ là một trò chơi của ta

Ta sống trong bóng tối, ta có cơ hội và đã bỏ lỡ mất
Và sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai
Bởi những tháng năm trôi qua như mưa rơi vậy
Và sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai
Cho đến khi cuộc đời mà tôi biết đến nhà tôi và nói:
Xin chào !

Không có bất kì một cảm giác cô đơn nào
Họ không có lòng tin ở em
Nhưng tôi vẫn còn cảm giác rằng em còn nợ tôi
Nên hãy gạt sạch rác rưởi dưới đế giầy em
Chưa một ai nói đến việc thời tiết có thể tạo nên hay phá huỷ một ngày của em
Không một ai có vẻ ghi nhớ cuộc sống chỉ là một trò chơi của ta

Ta sống trong bóng tối, ta có cơ hội và đã bỏ lỡ mất
Và sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai
Bởi những tháng năm trôi qua như mưa rơi vậy
Và sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai
Cho đến khi cuộc đời mà tôi biết đến nhà tôi và nói:
Xin chào !
Xin chào! Thật tốt khi được trở lại! Thật tốt khi được trở lại!
Xin chào
Xin chào! Thật tốt khi được trở lại! Thật tốt khi được trở lại!
Xin chào
Xin chào! Thật tốt khi được trở lại! Thật tốt khi được trở lại!

Xin chào
Xin chào
Xin chào

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.