HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Can You Feel It Tonight | One Night Only tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Can You Feel It Tonight | One Night Only

When I'm on my own, I can be who I want to
There's another world on my bedroom walls
Can I get there someday,
Can I get there someday

It could be yours, the world we see
The future's ours, stand close to me
Here we are, our dreams in sight
We'll come together
Can you feel it tonight?
Can you feel it tonight?

So I ran for days
And now I found my way
And as the streets race past
I just won't look back
Can I make it someday,
Can I make it someday

It could be yours, the world we see
The future's ours, stand close to me
Here we are, our dreams in sight
We'll come together
Can you feel it tonight?
Can you feel it tonight?

Oh...

It could be yours, the world we see
The future's ours, stand close to me
Here we are, our dreams in sight
We'll come together
Can you feel it tonight?
Can you feel it tonight?

Lời Việt

Can You Feel It Tonight | One Night Only

Ở một mình, yôi có thể là người tôi muốn
Có một thế giới khác trên bức tường phòng tôi
Tôi có thể tới đó một ngày nào đó chăng
Tôi có thể tới đó một ngày nào đó chăng

Thế giới ta thấy có thể là của bạn
Tương lai của chúng ta, hãy đứng gần bên tôi
Ở nơi đây, giấc mơ của ta đã trong tầm ngắm
Chúng ta sẽ đến với nhau
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?

Vì vậy tôi đã trốn chạy ngày qua ngày
Và giờ tôi đã tìm thấy lối thoát cho chính mình
Vì những con đường đã từng chạy vượt qua
Tôi sẽ không ngoái nhìn lại
Tôi có thể làm được một ngày nào đó chăng
Tôi có thể làm được một ngày nào đó chăng

Thế giới ta thấy có thể là của bạn
Tương lai của chúng ta, hãy đứng gần bên tôi
Ở nơi đây, giấc mơ của ta đã trong tầm ngắm
Chúng ta sẽ đến với nhau
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?

oh...

Thế giới ta thấy có thể là của bạn
Tương lai của chúng ta, hãy đứng gần bên tôi
Ở nơi đây, giấc mơ của ta đã trong tầm ngắm
Chúng ta sẽ đến với nhau
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.