HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Want Everyone To Like Me | Randy Newman tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Want Everyone To Like Me | Randy Newman

I want everyone – to like me.
I want everyone to like me – real bad.
I want everyone – to approve of me.
Because when they disapprove of me, it makes me feel so sad.

I wanna earn the respect of my peers.
If it takes a hundred years.
I’d like to find out where they are by the way.
I would run to embrace them.

I’m only kiddin.
I’m really very modest once you get to know me.

A house and a little land.
Little someone to lend a hand.
Little money set aside.
God, then I would be satisfied.

Want someone to tell me, one time: “Honey you don’t look well.
Why doncha lie down for a couple years. I’ll look after things.”
A grown up woman would be nice.
I’d like to flip her over once or twice.
Find out what makes her tick.

Some friends to call my own – God knows.
A family and a home.
A couple kiddies at my side.
Keep me fat, and satisfied.

I want everyone – to like me.
That’s one thing I know for sure.
I want everyone – to like me.
‘Cause I’m a little insecure.

Lời Việt

I Want Everyone To Like Me | Randy Newman

Tôi muốn tất cả mọi người - đều thích tôi
Tôi muốn mọi người yêu quý tôi- cực kì ấy
Tôi muốn tất cả mọi người- chấp thuận tôi
Vì khi họ phản đối, họ làm tôi buồn kinh khủng.

Tôi muốn nhận được sự tôn trọng từ những kẻ ngang hàng với tôi
Nhân tiện, nếu điều đó phải mất đi hàng trăm năm
Tôi vẫn sẽ tìm ra chỗ họ
Tôi cũng chạy tới ôm họ.

Tôi chỉ lừa bạn thôi
Thật sự tôi là một người khiêm tốn, nếu bạn muốn biết về tôi.

Một ngôi nhà và một mảnh đất nhỏ
Chỉ vài người đưa tay ra giúp đỡ
Chỉ có chút tiền dành dụm được
Chúa ơi, thế chắc tôi phải thỏa mãn lắm.

Tôi muốn ai đó nói với tôi, một lần thôi "Anh yêu, trông anh chẳng ổn chút nào
Sao anh không nghỉ ngơi độ hai năm. Em sẽ lo mọi việc"
Một người đàn bà trưởng thành sẽ tuyệt lắm
Tôi muốn đánh nhẹ nàng nột hay hai lần
Để xem cái gì đã làm nàng đồng ý.

Một vài người bạn để gọi là của riêng tôi - có Chúa mới biết được
Một gia đình, và một mái nhà
Một cặp trẻ ở bên tôi
Luôn chăm sóc tôi béo tốt và hài lòng.

Tôi muốn tất cả mọi người- yêu quý tôi
Đó là điều mà tôi biết chắc
Tôi muốn tất cả mọi người- đều thích tôi
Vì tôi là người dễ bị dao động mà.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.