HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Vermilion (Pt. 2) | Slipknot tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Vermilion (Pt. 2) | Slipknot

She seemed dressed in all of me, stretched across my shame.
All the torment and the pain
Leaked through and covered me
I'd do anything to have her to myself
Just to have her for myself
Now I don't know what to do, I don't know what to do when she makes me sad

She is everything to me
The unrequited dream
A song that no one sings
The unattainable, She's a myth that I have to believe in
All I need to make it real is one more reason
I don't know what to do, I don't know what to do when she makes me sad.

But I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me

A catch in my throat choke
Torn into pieces
I won't, no!
I don't wanna be this...

But I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me

She isn't real
I can't make her real
She isn't real
I can't make her real

Lời Việt

Vermilion (Pt. 2) | Slipknot

Hình bóng nàng ngập tràn tâm tưởng, trải dài trong niềm ô nhục
Những dằn vặt, đau khổ
Len lỏi vào lòng và bao trùm lấy ta
Ta sẽ làm tất cả để có được nàng
Chiếm lấy nàng cho riêng ta
Giờ ta không biết phải làm gì, ta không biết phải làm gì
Khi nàng khiến ta buồn

Nàng là tất cả đối với ta
Giấc mơ không lời đáp
Một bài ca không ai hát
Không thể chạm tới, nàng là câu chuyện thần thoại ta phải tin vào
Tất cả những gì ta cần biến thành sự thật là thêm một lý do nữa
Ta không biết phải làm gì, ta không biết phải làm gì
Khi nàng khiến ta buồn

Nhưng ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta

Cổ họng ta nghẹn lại
Xé toạc thành muôn mảnh
Ta sẽ không, không đâu!
Ta không muốn trở thành con người đó...

Nhưng ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta

Nàng không hiện hữu
Ta không thể đem nàng tới thế giới thực
Nàng không hiện hữu
Ta không thể đem nàng tới thế giới thực

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.