HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài There's A Platypus Controlling Me | Phineas & Ferb OST tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

There's A Platypus Controlling Me | Phineas & Ferb OST

Well I'll be honest
I don't really understand
But I fell down this hill now I got glue on my hands
And I got records on my fingers

Whaat ?

Records on my fingers
I got records on my fingers and I just can't stop

Don't stop !
I can't stop, I got a platypus controlling me

Whaat ?

I got a platypus controlling me
Now let me sum it up
It was a strange set of circumstances

Strange set of circumstances ?

I fell down the hill now I got glue on my hands
Now I got records on my fingers and I just can't stop

Don't stop ! (x2)

Well I would if I was able
There's a platypus controlling me
He's underneath the table

There's a platypus controlling him whaaat ?

Oh I get it !
Platypus is a metaphor for whatever is keeping you down
Like corporations are a platypus
The government's a platypus
Your teacher is a platypus
My teacher is a panda
Society's a platypus
My parents are a platypus
The media's a platypus
It's all just propaganda
Yeah, we all got platypus controlling us !
(Just me)
We all got platypus controlling us !
(I'd stop if I was able)
We all got platypus controlling us !
I'm not speaking metaphorically
The platypus controlling me is underneath the table
Wait !
Oh wait, now he's gone

Hey!
There's no platypus controlling me ! (x2)
Lời Việt

There's A Platypus Controlling Me | Phineas & Ferb OST

Được rồi tôi sẽ nói thật
Tôi thực sự không hiểu
Nhưng tôi rơi xuống ngọn đồi này giờ tay tôi như dính chặt
Và các ngón tay không ngừng chuyển động

Gì cơ ?

Các ngón tay không ngừng chuyển động
Ngón tay tôi không ngừng chuyển động và tôi không thể dừng lại được

Đừng có dừng!
Tôi không thể dừng được, tôi bị một con thú mỏ vịt điều khiển

Gì cơ ?
Tôi bị một con thú mỏ vịt điều khiển
Giờ hãy để tôi tóm gọn lại
Đó là một tình huống rất lạ

Một tình huống lạ?

Tôi rơi xuống ngọn đồi này giờ tay tôi như dính chặt
Giờ các ngón tay không ngừng chuyển động và tôi không thể dừng lại được

Đừng có dừng !

Được tôi sẽ cố gắng nếu có thể
Có một con thú mỏ vịt điều khiển tôi
Và hắn ở dưới bàn

Có một con thú mỏ vịt điều khiển hắn, gì thế ?

Ồ tôi hiểu rồi!
Thú mỏ vịt là cách nói ẩn dụ về thứ đang kéo ông xuống
Như hội đồng là thú mỏ vịt
Chính phủ là thú mỏ vịt
Cô giáo của bạn là thú mỏ vịt
Cô giáo của tôi là gấu trúc
Xã hội là thú mỏ vịt
Cha mẹ tôi là thú mỏ vịt
Phương tiện truyền thông là thú mỏ vịt
Toàn là vớ vẩn
Chúng tôi cũng bị thú mỏ vịt điều khiển nè !
(Chỉ tôi thôi)
Chúng tôi cũng bị thú mỏ vịt điều khiển nè !
(Tôi sẽ cố nếu có thể)
Tôi không nói đùa
Thú mỏ vịt điều khiển tôi đang ở dưới gầm bàn
Chờ đã
Chờ đã! Hắn đi rồi

Chả có con thú mỏ vịt nào điều khiển tôi cả !
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.