HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Empty Rooms | Gary Moore tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Empty Rooms | Gary Moore

Loneliness is your only friend.
A broken heart that just won't mend
is the price you pay.

It's hard to take when love grows old.
The days are long and the nights turn cold
when it fades away.

You hope that she will change her mind,
but the days drift on and on.
You'll never know the reason why she's gone.

Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.

You see her face in every crowd.
You hear her voice, but you're still proud,
so you turn away.

You tell yourself that you'll be strong.
But your heart tells you,
this time you're wrong.

Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.

You hope that she will change her mind,
but the days drift on and on.
You'll never know the reason why she's gone.

Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.

Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.
Empty rooms,
where we learn to live without love.

All alone in an empty room.
Lonliness is your only friend
Oh, she's gone and you're at the end.

Lời Việt

Empty Rooms | Gary Moore

Sự cô độc là người bạn duy nhất của bạn.
Một trái tim tan vỡ chẳng thể chữa lành
Là cái giá mà bạn phải trả

Thật khó chấp nhận khi tình yêu nảy nở thật chạm chạp
Những ngày dài và đêm tối lạnh giá
Khi tất cả mờ dần ra xa

Bạn hy vọng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ
Nhưng nhiều ngày trôi dần mãi về sau.
Bạn sẽ không bao giờ biết lý do vì sao cô ấy ra đi .

Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi chúng ta học cách sống không có tình yêu.

Bạn thấy gương mặt cô ấy trong mọi đám đông
Và bạn nghe thấy tiếng cô ấy, nhưng vẫn còn kiêu ngạo
Vậy nên bạn quay mặt đi

Bạn tự nhủ rằng mình sẽ mạnh mẽ.
Nhưng trái tim nói với bạn,
Lần này bạn đã sai .

Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi chúng ta học cách sống không có tình yêu.

Bạn hy vọng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ ,
Nhưng nhiều ngày trôi dần mãi về sau.
Bạn sẽ không bao giờ biết lý do vì sao cô ấy ra đi .

Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi chúng ta học cách sống không có tình yêu.

Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi chúng ta học cách sống không có tình yêu.
Những căn phòng trống,
Nơi chúng ta học cách sống không có tình yêu.

Cô độc trong một căn phòng trống.
Sự cô độc là người bạn duy nhất
Oh, cô gái đã ra đi và với cuối cùng chỉ còn lại bạn

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.