HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài 지켜요 작은기본/ Protect The Small Basics - Park Bom | 2NE1 tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

지켜요 작은기본/ Protect The Small Basics - Park Bom | 2NE1

우리 모두 함께 지켜요
법 질서 지켜요
작은 것 하나부터
기본을 지키면 행복해요
우리 모두 함께 해요

지켜요 작은 기본,
행복한 세상 다함께 만들어가요 (만들 수 있죠)
웃음과 사랑이 넘치는 미래를 위해

지킬수록 기분 좋아요
한번 더 노력해봐요 잘할 수 있죠 (할 수 있어요)
믿어요 조금 더의 차이를

클린 인터넷 만들어요
불법 다운 No No No
선플을 달아주세요
즐거운 학교 만들어요
폭력은 No No No
우린 친구잖아요

모두 다 함께 해요
하나 하나씩 지켜나갈수록
세상 모든 게 달라질 거예요


기본을 지켜나가요

==== Romanji ====

Uri modu hamkke jikyeoyo
Beobjilseo jikyeoyo
Jageun gotana buteo
Giboneul jikimyeon haengbokaeyo
Uri modu hamkke haeyo

Jikyeoyo jakeun gibon
Haengbokan sesang da hamkke mandeureogayo
(mandeulsuitjyo)
Useumgwa sarangineomchineun mirae reulwihae
Jikilsurok kibun joayo
Hanbeon deo noryeokaebwayo
Jalhalsuitjyo
(halsuisseoyo)
Mideoyo jogeum deo e chaireul

Keullin inteonet mandeureoyo
Bulbeopdaun no no no
Seonpeureul dara juseyo
Jeulgeoun hakkyo mandeureoyo
Pokryeokeun no no no
Uri chingu janayo
Modu da hamkke haeyo
Hana hana ssikjikyeona galsurok sesang modeunge dalla jilgeoyeyo
Giboneul jikyeonagayo

==== Eng. Trans ====

We protect the law altogether
Protect its order
Begin with the small things
If protecting the basics we’ll be happy
We do it altogether
Protect the small basics
We altogether make a happy world
(We can make it)
For a future with laughter and love ahead
The more we protect it the better it becomes
Try to do it better one more time
We can do it right
(We can do it)
Believe to make differences

Create a clean Internet environment
Illegal download ? no no no
Please write seonpeul *
Create delighted schools
Violence ? No no no
We become friends
Let’s do it altogether
Little by little, the more we protect the law, the better the world will change in all respect
Try to protect the basics

----------
*Seonpeul is opposite comments of malicious comments

Lời Việt

지켜요 작은기본/ Protect The Small Basics - Park Bom | 2NE1

Chúng ta cùng nhau bảo vệ luật pháp
Giữ gìn trật tự pháp luật
Bắt đầu từ những việc nhỏ
Khi bảo vệ những điều căn bản,chúng ta sẽ được hạnh phúc
Chúng ta cùng nhau làm nhé
Bảo vệ những điều căn bản nhất
Tất cả chúng ta cùng tạo nên một thế giới hạnh phúc
(Chúng ta có thể làm được mà)
Vì một tương lai phía trước với những nụ cười và tình yêu thương
Chúng ta càng bảo vệ thì pháp luật sẽ càng tốt hơn
Hãy thử nỗ lực thêm một lần nữa
Chúng ta có thể làm thật tốt
(Chúng ta có thể làm được mà)
Hãy tin rằng chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt


Hãy tạo nên một môi trường mạng lành mạnh
Download trái phép ư ? Không không không
Xin hãy viết những điều tốt đẹp
Tạo nên những trường học vui vẻ
Bạo lực ư ? Không không không
Chúng ta đều trở thành bạn bè
Hãy cùng nhau làm như thế nhé
Từng chút một, chúng ta càng bảo vệ pháp luật, cả thế giới sẽ càng thay đổi tốt đẹp hơn
Hãy bảo vệ những điều căn bản

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.