HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Across The Line | Linkin Park tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Across The Line | Linkin Park

In this desert
In darkness
Lying with the gun across his chest
Pretending
He's heartless
As the fire flashes in the sky
He was fragile
And frozen
When the bullet took away his friend
And now he's somehow more broken

He's pulling his weapon to his side
Loading it full of his goodbyes
Holding an enemy across the line
He's pulling his weapon to his side
Loading it full of his goodbyes
Holding an enemy across the line

Sweating
And shaking
Lying with her hands across her chest
She wakes with
Her cravings
As the fire flashes in her eye
She was fragile
And frozen
When the needle took away her friend
And now she's somehow more broken

She's pulling her weapon to her side
Loading it full of her goodbyes
Holding an enemy across the line
She's pulling her weapon to her side
Loading it full of her goodbyes
Holding an enemy across the line

With every battle he's chosing
With every fight he's losing
His enemy's not far behind
With every promise she's broken
With every lie she's spoken
Her enemy's not far behind

It's your time
It's your time
It's your time
It's - your - TIME!

He's pulling his weapon to his side
Loading it full of his goodbyes
Holding an enemy across the line
She's pulling her weapon to her side
Loading it full of her goodbyes
Holding an enemy across the line

With every battle he's chosing
With every fight he's losing
His enemy's not far behind
With every promise she's broken
With every lie she's spoken
Her enemy's not far behind.

Lời Việt

Across The Line | Linkin Park

Ở sa mạc này
Trong bóng tối
Ngủ với khẩu súng đặt chéo trên ngực của hắn
Làm ra vẻ
Hắn ta nhẫn tâm
Tựa những tia lửa trên bầu trời
Hắn ta mỏnh manh
Và đông cứng
Khi viên đạn đã lấy mất người bạn của hắn
Và giờ hắn đau đớn nhiều hơn

Hắn đang kéo vũ khí của mình để bên cạnh
Nạp vào đầy ắp lời vĩnh biệt của hắn
Nhắm một quân thù bên kia biên giới
Hắn đang kéo vũ khí của mình để bên cạnh
Nạp vào đầy ắp lời vĩnh biệt của hắn
Nhắm một quân thù bên kia biên giới

Toát mồ hôi
Và run rẩy
Ngủ với hai bàn tay vắt chéo trên ngực của cô
Cô ta trỗi dậy
Lòng khao khát của mình
Tựa những tia lửa trong mắt cô
Cô ta mong manh
Và đông cứng
Khi chiếc kim nhọn đã lấy mất người bạn của cô
Và giờ cô ấy đau đớn nhiều hơn

Cô ta đang kéo vũ khí của mình để bên cạnh
Nạp vào đầy ắp lời vĩnh biệt của cô
Nhắm một quân thù bên kia biên giới
Cô ta đang kéo vũ khí của mình để bên cạnh
Nạp vào đầy ắp lời vĩnh biệt của cô
Nhắm một quân thù bên kia biên giới.

Với mỗi trận đấu hắn ta đang chọn lựa
Với mỗi trận chiến hắn ta đang mất mát
Kẻ thù hắn ta không xa đằng sau
Với mỗi lời hứa cô ta bị phá vỡ
Với mỗi lời nói dối, cô ta đã thốt ra
Kẻ thù cô ta không xa đằng sau.

Đó là thời khắc của bạn
Đó là thời khắc của bạn
Đó là thời khắc của bạn
Đó là thời khắc của bạn

Hắn đang kéo vũ khí của mình để bên cạnh
Nạp vào đầy ắp lời vĩnh biệt của hắn
Nhắm một quân thù bên kia biên giới
Cô ta đang kéo vũ khí của mình để bên cạnh
Nạp vào đầy ắp lời vĩnh biệt của cô
Nhắm một quân thù bên kia biên giới.

Với mỗi trận đấu hắn ta đang chọn lựa
Với mỗi trận chiến hắn ta đang mất mát
Kẻ thù hắn ta không xa đằng sau
Với mỗi lời hứa cô ta bị phá vỡ
Với mỗi lời nói dối, cô ta đã thốt lên
Kẻ thù cô ta không xa đằng sau.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.