HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dirty Dancer (ft. Usher) | Enrique Iglesias tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dirty Dancer (ft. Usher) | Enrique Iglesias

Enrique, Usher
This is for the dirty girls
All around the world
Here we go

Dirty dirty dancer

'Nother day, 'nother night
And she acting like she don't sleep
She's a five when she drinks
But she's a ten when she's on top of me

She don't want love she just wanna touch
She's a greedy girl to never get enough
She don't wanna love she just wanna touch
Got all the moves that make you get it up

She's a dirty dirty dancer dirty dirty dancer,
Never ever lonely
She's a dirty dirty dancer, dirty dirty dancer
You'll never be her only

She's a dirty dirty dancer dirty dirty dancer,
Never ever lonely
She's a dirty dirty dancer, dirty dirty dancer
You'll never be her only

It's a game
That she plays
She can win with her eyes closed
It's insane how she tames
She can turn you to an animal

She don't want love she just wanna touch
She's a greedy girl to never get enough
She don't wanna love she just wanna touch
She's got all the moves that make you give it up

She's a dirty dirty dancer dirty dirty dancer,
Never ever lonely
She's a dirty dirty dancer, dirty dirty dancer
You'll never be her only

She's a dirty dirty dancer dirty dirty dancer,
Never ever lonely
She's a dirty dirty dancer, dirty dirty dancer
You'll never be her only

Never be her only

She never satisfied
You better do it right
Before you're lonely

No, she's never satisfied
You better do it right
Before you're lonely

She's a dirty dirty dancer dirty dirty dancer,
Never ever lonely
She's a dirty dirty dancer, dirty dirty dancer
You'll never be her only

She's a dirty dirty dancer dirty dirty dancer,
Never ever lonely
She's a dirty dirty dancer, dirty dirty dancer
You'll never be her only
You'll never be her only

The girl don't stop
Dirty dancer

The girl don't stop
The girl don't stop
Dirty dancer

The girl don't stop
The girl don't stop
Dirty dancer

The girl don't stop
The girl don't stop

Lời Việt

Dirty Dancer (ft. Usher) | Enrique Iglesias

Enrique, Usher
Dành cho các nàng xấu xa
Khắp thế giới
Ta đi thôi !

Vũ công thác loạn

Hết ngày rồi đêm
Và nàng làm như nàng chẳng ngủ
Nàng là số năm khi nốc rượu
Nhưng nàng là số mười đó khi cô nàng trên đỉnh của tôi

Nàng chẳng muốn tình yêu mà chỉ muốn được ve vuốt
Nàng là một cô gái tham lam chẳng biết bằng lòng
Nàng chẳng muốn tình yêu mà chỉ muốn được ve vuốt
Nhận hết mọi cử động khiến anh bạn tỉnh thức nào

Nàng là một vũ công thác loạn,
Chẳng bao giờ cô đơn
Nàng là một vũ công thác loạn
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng.

Nàng là một vũ công thác loạn,
Chẳng bao giờ cô đơn
Nàng là một vũ công thác loạn
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng.

Đó là một trò chơi
Mà nàng chơi
Nàng có thể thắng với đôi mắt nhắm tịt
Thật mất trí sao mà thuần hóa nàng
Nàng có thể biến anh bạn thành con thú đó.

Nàng chẳng muốn tình yêu mà chỉ muốn được ve vuốt
Nàng là một cô gái tham lam chẳng biết bằng lòng
Nàng chẳng muốn tình yêu mà chỉ muốn được ve vuốt
Nhận hết mọi cử động khiến anh bạn tỉnh thức nào.

Nàng là một vũ công thác loạn,
Chẳng bao giờ cô đơn
Nàng là một vũ công thác loạn
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng.

Nàng là một vũ công thác loạn,
Chẳng bao giờ cô đơn
Nàng là một vũ công thác loạn
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng.

Chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng

Nàng chẳng bao giờ thỏa mãn
Tốt hơn anh bạn nên hành động đúng
Trước khi anh bạn cô đơn.

Nàng chẳng bao giờ thỏa mãn
Tốt hơn anh bạn nên hành động đúng
Trước khi anh bạn cô đơn.

Nàng là một vũ công thác loạn,
Chẳng bao giờ cô đơn
Nàng là một vũ công thác loạn
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng.

Nàng là một vũ công thác loạn,
Chẳng bao giờ cô đơn
Nàng là một vũ công thác loạn
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng
Anh bạn sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất của nàng.

Đừng dừng lại, cô em
Vũ công thác loạn.

Đừng dừng lại, cô em
Đừng dừng lại, cô em
Vũ công thác loạn.

Đừng dừng lại, cô em
Đừng dừng lại, cô em
Vũ công thác loạn.

Đừng dừng lại, cô em
Đừng dừng lại, cô em.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.