HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Revolution | Crematory tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Revolution | Crematory

They'll never stop our will to live
Free from pain and fear
They cannot bring us down
All your gird
Go out and justify the revolution

The beginning of the age
To start revolution
Now break and leave their cage
Time for revolution
Take those traitors away from us
And start revolution
Giving back belief and trust
So live the revolution

This reign of fear built of not ending empty promises
Strange liars old betrayers because they've failed the aim
There is just one world we live in
Justify the revolution

The beginning of the age
To start revolution
Now break and leave their cage
Time for revolution
Take those traitors away from us
And start revolution
Giving back belief and trust
So live the revolution

Teaching mankind to fight each other
Never again
But would you like to kill your brother
Never never again

The beginning of the age
To start revolution
Now break and leave their cage
Time for revolution
Take those traitors away from us
And start revolution
Giving back belief and trust
So live the revolution

It's time for - so start a - and live - the revolution
It's time for - so start a - and live - the revolution

Lời Việt

Revolution | Crematory

Họ sẽ không bao giờ ngăn cấm được chúng ta sống
Khỏi đau đớn và sợ hãi
Họ không thể kìm kẹp chúng ta được
Tất cả mọi người
Hãy đi ra và chứng minh cho cuộc cách mạng

Sự khởi đầu của thời đại
Để bắt đầu cuộc cách mạng
Giờ thì hãy phá vỡ và rời khỏi cái lồng đã kìm kẹp các bạn
Thời điểm cho cuộc cách mạng
Tống cổ những kẻ phản bội đi
Và bắt đầu cuộc cách mạng
Lấy lại niềm tin và sự tin cậy
Để sống cuộc cách mạng

Thời đại của sự sợ hãi này đã tạo nên vô số lời hứa suông
Những kẻ lừa đảo lạ mặt, những lão phản bội, bởi vì họ đã thất bại với mục tiêu của họ
Đó chỉ là một thế giới chúng ta sống
chứng minh cho cuộc cách mạng

Sự khởi đầu của thời đại
Để bắt đầu cuộc cách mạng
Giờ thì hãy phá vỡ và rời khỏi cái lồng đã kìm kẹp các bạn
Thời điểm cho cuộc cách mạng
Tống cổ những kẻ phản bội đi
Và bắt đầu cuộc cách mạng
Lấy lại niềm tin và sự tin cậy
Để sống cuộc cách mạng

Dạy con người chống lại nhau
Không bao giờ nữa
Nhưng bạn muốn giết anh em mình không
Không bao giờ không bao giờ nữa

Sự khởi đầu của thời đại
Để bắt đầu cuộc cách mạng
Giờ thì hãy phá vỡ và rời khỏi cái lồng đã kìm kẹp các bạn
Thời điểm cho cuộc cách mạng
Tống cổ những kẻ phản bội đi
Và bắt đầu cuộc cách mạng
Lấy lại niềm tin và sự tin cậy
Để sống cuộc cách mạng

Nó là thời gian – để bắt đầu – 1 cuộc sống – cuộc cách mạng
Nó là thời gian – để bắt đầu – 1 cuộc sống – cuộc cách mạng

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.