HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài 7 Minutes In Heaven | Fall Out Boy tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

7 Minutes In Heaven | Fall Out Boy

I'm sleeping my way out of this one
With anyone who will lie down
I'll be stuck fixated on one star
When the world is crashing down

I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type
But you've got me looking in through blinds
I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type

Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well
Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well on my own

The only thing worse than not knowing
Is you thinking that I don't know
I'm having another episode
I just need a stronger dose

I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type
But you've got me looking in through blinds
I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type

Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well
Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well on my own

I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type
But you've got me looking in through blinds
I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type

Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well on my own

Lời Việt

7 Minutes In Heaven | Fall Out Boy

Tôi đang ngủ với, cách hành xử khác lạ của tôi
Với bất kì ai chịu nằm xuống
Tôi sẽ chỉ tôn sùng một vì sao
Khi cả thế giới sụp đổ

Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng
Nhưng em khiến tôi phải vào nơi ngõ cụt
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng

Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt
Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt việc của mình

Duy nhất một điều tồi tệ hơn là không hề biết
Em nghĩ rằng tôi không biết sao
Tôi mở ra chương khác
Tôi cần một liều thuốc mạnh hơn

Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng
Nhưng em khiến tôi phải vào nơi ngõ cụt
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng

Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt
Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt việc của mình

Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng
Nhưng em khiến tôi phải vào nơi ngõ cụt
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng

Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt việc của mình

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.