HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Slave To The Rhythm | Michael Jackson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Slave To The Rhythm | Michael Jackson

She dances in the sheets at night
She dances to his needs
She dances 'til he feels just right
Until he falls asleep

She dances at the crack of dawn
And quickly cooks his food
She can't be late, can't take too long
The kids must get to school

[Chorus: (2x)]
She's a slave to the rhythm
She's a slave to the rhythm of
She's a slave to the rhythm
She's a slave to the rhythm of
The rhythm of love, the rhythm of love

She dances for the man at work
Who works her all the time
She dances so, and she says so
"I must be home tonight"
She dances to the kitchen stove
Dinner is served by nine
She says this food is the power
She must be out her mind...

[Chorus]

She works so hard, just to make her way
For a man who just don't appreciate
And don't know it takes
And was all in vain

She danced the night
That they fell out
She swore she'd dance no more
But then she did, she did not quit
And she ran out the door

Lời Việt

Slave To The Rhythm | Michael Jackson

Cô ấy nhảy trong màn đêm
Cô ấy nhảy cho ham muốn của anh ta
Cô ấy nhảy đến khi anh ta cảm thấy được
Cho đến khi anh ta ngủ thiếp đi

Cô ấy nhảy lúc bình minh tan vỡ
Và nấu thật nhanh đồ ăn của anh ta
Cô ấy không thể muộn, chẳng thể mất nhiều trời gian
Những đứa trẻ phải được đến trường.

Đk (2x)
Cô ấy là nộ lệ cho giai điệu
Cô ấy là nộ lệ cho giai điệu của
Một nô lệ cho giai điệu
Một nô lệ cho giai điệu của
Giai điệu của tình yêu
Giai điệu của tình yêu

Cô ấy nhảy cho đàn ông ở nơi làm
Người làm việc hết thời gian của cô ấy
Cô ấy nhảy, và cô ấy nói rằng
" Tôi phải ở nhà đêm nay"
Cô ấy nhảy đến bếp lò
Bữa tối phải được phục vụ lúc chín giờ
Cô ấy nói thức ăn là sức mạnh
Chắc cô ấy mât trí rồi

[ĐK]

Cô ấy làm việc chăm chỉ, chỉ theo cách của cô ấy
Cho người đàn ông, người mà không coi trọng
Và không biết được gì
Và tất cả trở thành vô nghĩa

Cô ấy đã nhảy trong màn đêm
Mà họ đã phải lòng nhau
Cô ấy đã thề sẽ không nhảy thêm nữa
Nhưng cô ấy vẫn nhảy, cô ấy không bỏ cuộc
Và cô ấy chạy ra ngoài cánh cửa

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.