HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Europe's Skies | Alexander Rybak tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Europe's Skies | Alexander Rybak

Now I'm home, but I cannot stay
I dream of you every day
Got to know every inch of you
Will you make my dream come true?

There's no place like home they say
You're my home, so hear me pray.

I don't know you, but I need more time
Promise me you'll be mine
Birds are flying over Europe skies,
Tell me please why can't I?

Times have changed, but so have I
I view my life through your eyes
On the go in my tourist's shoes
But I'll stay truthful to you

Cause there's no place like home they say
You're my home, so I guess I'll stay.

I don't know you, but I need more time
Promise me you'll be mine
Birds are flying over Europe skies
Tell me please why can't I?

I don't know you, but I need more time
Promise me you'll be mine
Birds are flying over Europe skies
Tell me please why can't I?

Lời Việt

Europe's Skies | Alexander Rybak

Giờ tôi ở nhà, nhưng không thể ở lại
Tôi mơ về em mỗi ngày
Cần phải biết từng li từng tí về em
Liệu em sẽ biến giấc mơ của tôi thành sự thật chứ?

Không có nơi nào bằng nhà mình, người ta nói thế
Em là mái ấm của tôi, nên hãy nghe tôi nguyện cầu

Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian
Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi
Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu Âu,
Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể?

Thời thế thay đổi, nhưng tôi cũng thế
Tôi nhìn thế giới qua đôi mắt em
Vội vàng trong đôi giày của kẻ lữ khách
Nhưng tôi vẫn sẽ thành thật với em

Bởi vì không có nơi đâu bằng nhà, họ nói thế
Em là mái ấm của tôi, nên tôi đoán tôi sẽ ở lại

Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian
Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi
Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu Âu,
Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể?

Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian
Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi
Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu Âu,
Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.