HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dear Carolina | This Love tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dear Carolina | This Love

You said you'd be in Carolina
But I knew I'd only find you writing letters
And telling your closest friends is just too much
But we both know this is going nowhere fast
I've had more than enough half-hearted promises
I've had more than enough
I've had more than enough,more than enough

I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night
And you lie with your lips every time that we kiss
You should have just said no
You should have just said go
Oh, you should have said nothing at all

Drop the act, let's not pretend
We won't ever have back then or feel like this again
We both know this is going nowhere fast
I've had more than enough of these pointless arguments

I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night
And you lie with your lips every time that we kiss
You should have just said no
You should have just said go
Oh, you should have said nothing at all

You said you'd be in Carolina
But I knew I'd only find you writing letters
And telling your closest friends is just too much
But we both know this is going nowhere fast
I've had more than enough half-hearted promises

I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night

I know you never meant to say
That everything will be okay
When I lie in your arms at night
And you lie with your lips every time that we kiss
You should have just said no
You should have just said go
Oh, you should have said nothing at all

Lời Việt

Dear Carolina | This Love

Em nói em ở Carolina,
Nhưng anh biết anh chỉ thấy em đang viết những là thư
Và trò chuyện với bạn bè của em quá nhiều
Nhưng đôi ta biết điều này chẳng đi tới đâu
Anh đã nhận quá đủ những lời hứa nửa vời
Anh đã nhận quá đủ
Anh đã nhận quá đủ, quá đủ rồi

Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm
Và em lừa dối đôi môi của mình mỗi khi chúng mình hôn
Em có cần phải nói "không"
Em có cần phải nói "em đi"
Ôi em có cần phải nói "chẳng có gì hết"...

Tạo ra những cử chỉ, không cần giả vờ làm gì
Chúng mình sẽ chẳng bao giờ trở lại khi ấy hay lại cảm thấy như thế
Nhưng đôi ta biết điều này chẳng đi tới đâu
Anh đã nhận quá đủ, những lý sự cùn

Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm
Và em lừa dối đôi môi của mình mỗi khi chúng mình hôn
Em có cần phải nói "không"
Em có cần phải nói "em đi"
Ôi em có cần phải nói "chẳng có gì hết"...

Em nói em ở Carolina,
Nhưng anh biết anh chỉ hấy em đang viết những là thư
Và trò chuyện với bạn bè của em quá nhiều
Nhưng đôi ta biết điều này chẳng đi tới đâu
Anh đã nhận quá đủ những lời hứa nửa vời

Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm

Anh biết em chẳng bao giờ có ý nói
Rằng mọi thứ sẽ ổn
Khi em nằm vào vòng tay anh trong đêm
Và em lừa dối đôi môi của mình mỗi khi chúng mình hôn
Em có cần phải nói "không"
Em có cần phải nói "em đi"
Ôi em có cần phải nói "chẳng có gì hết"...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.