HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài She Gets Me Inside | Ronan Keating tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

She Gets Me Inside | Ronan Keating

Here’s a song for the maker
Maybe the rest are just display
Here’s my heart go on and take it
For one night or just walk away

There’s one heart (one heart) and one voice (one voice)
There’s one song (one song) and one choice (one choice)

She gets me inside
So I don’t know wrong from right
And it all goes quiet
‘cause everything, everything, everything is gonna be all right

Sometimes love can make you feel good
Sometimes love treats you like nothing should
Sometimes your heart’s where feet have stood
But nothing’s gonna change and nothing could

But, with one heart and one hole
With one night and search is over

She gets me inside
So I don’t know wrong from right
And it all goes quiet
‘cause everything, everything, everything is gonna be alright

She gets me inside
So I don’t know wrong from right
And it all goes quiet
‘cause everything, everything, everything
‘cause everything, everything, evrything is gonna be alright
Is gonna be alright
Is gonna be alright

Lời Việt

She Gets Me Inside | Ronan Keating

Đây là một bài hát cho nhà sản xuất
Có lẽ phần còn lại chỉ là trưng bày thôi
Đây là trái tim tôi đang tiến lên và nắm lấy nó
Vì một đêm hoặc chỉ cần bỏ đi thôi

Có một trái tim (một trái tim) và một giọng nói (một giọng nói)
Có một trái tim (một trái tim) và một lựa chọn (một lựa chọn)

Cô ấy hiểu rõ tôi
Nên tôi chả biết cái gì sai với cái gì đúng
Và mọi thứ lặng im
vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi

Đôi khi tình yêu có thể làm bạn sung sướng
Đôi khi tình yêu bạn cho bạn những thứ chẳng gì có thể sánh bằng
Đôi khi trái tim bạn ở nơi đôi chân bạn đứng
Nhưng chẳng có gì sẽ thay đổi và không gì có thể cả

Nhưng, với trái tim và một cái hố
Với một đêm và cuộc tìm sẽ kết thúc

Cô ấy hiểu rõ tôi
Nên tôi chả biết cái gì sai với cái gì đúng
Và mọi thứ lặng im
vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi

Cô ấy hiểu rõ tôi
Nên tôi chả biết cái gì sai với cái gì đúng
Và mọi thứ lặng im
vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ
vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi
Sẽ ổn thôi
Sẽ ổn thôi

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.