HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Through My Eyes | Thanh Bùi (Australian Idol) tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Through My Eyes | Thanh Bùi (Australian Idol)

See the world through my eyes
It changes shape and it changes size
It's not quite the world you see.
If you could find a way
To look around inside my mind
Maybe you would understand me

(Chorus)
'Coz I'm not blind, but I can't always see
I'm not deaf, but things just sound strange to me
I'm not trapped but it's hard to feel free
Imagine what it's like to be me
Imagine what it's like to be me

It's hard for me to try
To think things through or talk like you
Everything can be a blur sometimes
But if you walk along beside me
Hold my hand and guide me
Together, any mountain we can climb

'Coz I'm not blind, but I can't always see
I'm not deaf, but things can sound strange to me
I'm not trapped but it's hard to feel free
Imagine what it's like to be me
Imagine what it's like to be me

I'm dreaming of my future
And it's brighter than you know
I'll get there on a different road
When I am ready to go

I don't need pitty
I don't need tears
I just need someone to help me understand my fears
Show me you believe in me
Let me know that I'm ok
Help me feel safe in the world and I will find my way

'Coz I'm not blind, but I can't always see
I'm not deaf, but things just sound strange to me
I'm not trapped but it's hard to feel free
Imagine what it's like to be me
Imagine what it's like...

Imagine seeing the world through my eyes.

Lời Việt

Through My Eyes | Thanh Bùi (Australian Idol)

Hãy nhìn thế giới qua đôi mắt tôi
Hình dạng, kích thước đều thay đổi
Không phải thế giới bạn vẫn thấy
Nếu bạn có thể tìm được cách
Để thấy những gì trong tâm trí tôi
Có lẽ bạn sẽ hiểu

Chorus
Vì tôi không mù lòa, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn mọi vật
Tôi không điếc, nhưng mọi thứ luôn có vẻ lạ lẫm
Tôi không mắc bẫy, nhưng chẳng thể tự do
Cứ tưởng tượng bạn là tôi
Tưởng tượng bạn là tôi

Quá khó khăn khi cố gắng
Suy nghĩ và nói chuyện như bạn vậy
Đôi lúc mọi thứ chẳng rõ ràng
Nhưng nếu bạn bước đi bên tôi
Nắm lấy tay tôi và dẫn bước tôi đi
Cùng nhau, chúng ta có thể trèo lên bất kì đỉnh núi nào

Vì tôi không mù lòa, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn mọi vật
Tôi không điếc, nhưng mọi thứ luôn có vẻ lạ lẫm với tôi
Tôi không mắc bẫy, nhưng chẳng thể tự do
Cứ tưởng tượng bạn là tôi
Tưởng tượng bạn là tôi

Tôi mơ về một tương lai
Và nó tươi sáng hơn những gì bạn biết
Tôi sẽ tiến bước tới đó trên một con đường khác
Khi tôi sẵn sàng ra đi

Tôi không cần ai thương hại
Tôi cũng không cần những giọt nước mắt
Tôi chỉ cần ai đó giúp tôi hiểu được nỗi sợ hãi của mình
Cho tôi hiểu rằng bạn tin vào tôi
Để tôi biết rằng tôi vẫn ổn
Che chở tôi trong thế giới này
Và tôi sẽ tìm ra con đường của chính bản thân

Vì tôi không mù lòa, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn mọi vật
Tôi không điếc, nhưng mọi thứ luôn có vẻ lạ lẫm với tôi
Tôi không mắc bẫy, nhưng chẳng thể tự do
Cứ tưởng tượng bạn là tôi
Tưởng tượng cảm giác khi...

Tưởng tượng bạn nhìn thế giới qua đôi mắt tôi..

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.