HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài A Geisha's Dream | SMiLE.dk tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

A Geisha's Dream | SMiLE.dk

Come with us, come with us
To a place you've never seen.
That is far, far away
It's the land of your dreams.
You will see, you will see
Where the dragons fly
And the beautiful Geisha sings so high
"La, la, la, it's a fairy tale"
She will swing her fan and dance the night away.

She will climb so high
To the Mt. Fuji sky
And will sing her heart
"Ah, where's my samurai?"

Somewhere deep inside
There's a place for you and me
Where we can find our dream

Somewhere deep inside you and me
A Geisha sings and plays her melody.

Follow us, follow us
In this Geisha's dream we must
Sing along with her dance
And her melody and song
Hear her sing and dance in her kimono
When her fingers are playing the harp and koto.
"La, la, la it's a fairy tale"
She will swing her fan and dance the night away.

She will climb so high
To the Mt. Fuji sky.
And will sing her heart
"Ah, where's my samurai?"

Somewhere deep inside
There's a place for you and me
Where we can find our dream

Somewhere deep inside you and me
A Geisha sings and plays her melody.

La, la, la, la, la, la la la
For you and me where we can find our dream
La, la, la, la, la, la la la
A Geisha sings and plays her melody

Lời Việt

A Geisha's Dream | SMiLE.dk

Hãy đến với chúng tôi, đến với chúng tôi nào
Đển một nơi bạn chưa bao giờ nhìn thấy.
Đó là một nơi xa, xa xôi
Đó là vùng đất của những giấc mơ bạn hằng mơ ước.
Bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy
Nơi những con rồng bay lượn
Và các nàng Geisha xinh đẹp hát thánh thót
"La, la, la, đó là một câu chuyện cổ tích"
Nàng sẽ nhảy tung tăng với chiếc quạt của nàng và khiêu vũ sôi động suốt cả đêm thâu.

Nàng sẽ vươn lên cao rất cao
Đến cả bầu trời đỉnh Phú Sĩ
Và trái tim nàng sẽ cất tiếng hát
"Ah, chàng samurai của em còn đang nơi nào?"

Một nơi nào đó sâu thẳm tận bên trong
Có một nơi dành riêng cho em và anh
Nơi mà chúng ta có thể tìm thấy ước mơ của chính mình

Một nơi nào đó sâu thẳm tận bên trong anh và em
Geisha hát và chơi giai điệu của cô.

Hãy bước theo chúng tôi, theo chúng tôi nào
Trong giấc mơ của nàng Geisha này, chúng ta phải
Hát theo điệu nhảy của nàng ấy
Và giai điệu và bài hát của nàng
Nghe nàng hát và nhảy múa trong bộ kimono
Khi những ngón tay nàng uyển chuyển chơi đàn hạc và đàn Koto.
"La, la, la đó là một câu chuyện cổ tích"
Nàng sẽ nhảy tung tăng với chiếc quạt của nàng và khiêu vũ sôi động suốt cả đêm thâu.

Nàng sẽ vươn lên cao rất cao
Đến cả bầu trời đỉnh Phú Sĩ
Và trái tim nàng sẽ cất tiếng hát
"Ah, chàng samurai của em còn đang nơi nào?"

Một nơi nào đó sâu thẳm tận bên trong
Có một nơi dành riêng cho em và anh
Nơi mà chúng ta có thể tìm thấy ước mơ của chính mình

Một nơi nào đó sâu thẳm tận bên trong anh và em
Geisha A hát và chơi giai điệu của cô.

La, la, la, la, la, la la la
Cho anh và em nơi mà chúng ta có thể tìm thấy ước mơ của chính mình
La, la, la, la, la, la la la
Một nàng Geisha hát và chơi giai điệu của mình

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.