HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dies Irae (Death Note Theme Song) | Various Artists tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dies Irae (Death Note Theme Song) | Various Artists

==Latin==
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David... cum Sibylla

Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
Cuncta stricte discussurus

Cuncta stricte discussurus...

Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
Cuncta stricte discussurus

Cuncta stricte discussurus...

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David
Teste David
Teste David cum Sibylla

==Eng Trans==

Day of wrath, day of mourning
See the prophets' warning come true
Heaven and earth... burn to ash

What fear man does rend
when the Judge comes from heaven
All depend on His sentence

All depend on His sentence...

What fear man does rend
when the Judge comes from heaven
All depend on His sentence

All depend on His sentence...

Day of wrath, day of mourning
See the prophets' warning come true
Heaven and earth
Heaven and earth
Heaven and earth burn to ash

Lời Việt

Dies Irae (Death Note Theme Song) | Various Artists

Ngày của sự phẫn nộ, ngày của khóc than
Chứng kiến lời cảnh báo của những nhà tiên tri trở thành sự thực
Thiên đường và trái đất... thiêu rụi thành tro

Loài người sẽ giằng xé nỗi sợ hãi thế nào
Khi lời phán xét đến từ trời cao kia
Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài thôi

Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài...

Loài người sẽ giằng xé nỗi sợ hãi thế nào
Khi lời phán xét đến từ trời cao kia
Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài thôi

Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài...

Ngày của sự phẫn nộ, ngày của khóc than
Chứng kiến lời cảnh báo của những nhà tiên tri trở thành sự thực
Thiên đường và trái đất
Thiên đường và trái đất
Thiên đường và trái đất... thiêu rụi thành tro

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.