HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài This Is The Life | Miley Cyrus tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

This Is The Life | Miley Cyrus

Take the world
Shakin', stirrin'
Thats what I've got goin' on
I throw my cares up in the air
And I don't think they're comin' down
Yeah, I love how it feels right now

This is the life!
Hold on tight!
And this is the dream!
It's all I need!
You never know where you'll find it
And I'm gonna take my time, yeah
I'm still getting it right
This is the Life!

Takin' in a whole new sea
And swimmin' with a new crowd (Crowd)
Breakin' down the old four walls
And building them up from around
Yeah, I love how it feels right now

This is the life! (Life!)
Hold on tight! (Hold on, hold on!)
And this is the dream! (Dream!)
It's all I need! (Hold on!)
You never know where you'll find it
And I'm gonna take my time, yeah
And I'm still getting it right
This is the Life

Gonna follow my own lead, Yeah!
Kick back and feel the breeze!
Nothing but the blue sky!
As far as I can see!

Lời Việt

This Is The Life | Miley Cyrus

Nắm lấy thế giới
Lắc lư, sôi nổi lên nào
Đó là những gì tôi tiếp tục
Tôi vứt bỏ đi những lo lắng lên không trung
Và tôi không nghĩ chúng sẽ rơi xuống đâu
Yeah, tôi yêu sao cảm giác lúc này

Đây chính là cuộc sống
Hãy nắm chặt lấy nó
Và đây là giấc mơ
Nó là tất cả những gì tôi cần
Bạn không bao giờ biết nơi bạn sẽ tìm thấy được nó
Và tôi sẽ nắm lấy thời gian của tôi, yeah
Tôi vẫn đang làm đúng
Đây chính là cuộc sống

Nắm lấy hết cả vùng biển mới
Và bơi lội với đám đông (đám đông)
Phá tan đi bốn bức tường cũ
Và xây chúng lại từ chỗ này
Yeah, tôi yêu sao cảm giác lúc này

Đây chính là cuộc sống (cuộc sống)
Hãy nắm chặt lấy nó (Nắm chặt, nắm chặt)
Và đây là giấc mơ (giấc mơ)
Nó là tất cả những gì tôi cần (nắm chặt vào)
Bạn không bao giờ biết nơi bạn sẽ tìm thấy được nó
Và tôi sẽ nắm lấy thời gian của tôi, yeah
Tôi vẫn đang làm đúng
Đây chính là cuộc sống

Sẽ theo sự chỉ dẫn của chính tôi
Chống đối nó và cảm nhận được làn gió nhẹ
Không gì cả ngoài bầu trời xanh kia
Cho tận đến khi tôi có thể trông thấy

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.