HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We Can Work It Out | Sweetbox tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We Can Work It Out | Sweetbox

I can't see why everybody has to fight
Coz two wrongs don't make a right
A fall in life is justified
That is what they say
Life's too short
There must be another way
We can work it out
Together we can change it
We can work it out
Together we can make it
And if we just forgive
In this world we live
And share some love
We can work it out

We should live to the fullest each and everyday
Coz there's no stop in time, ooh
And yesterday's past mistakes shouldn't bring us down
Life's too short
There's no need to be afraid
We can work it out
Together we can change it
We can work it out
Together we can make it

And if we just forgive
Within this world we live
And share some love
We can work it out
We can work it out
Yes, we can
We can work it out, yeah, yeah
Together we can change it
Together we can change it
Maybe we can make it, ooh, oh
And if we just forgive
Within this world we live, if we
Life is too short
We can work it out
If we come together we can change it
We can work it
And together we can make it
And if we just believe in love
Within this world we live to love
Just miracle, just very short
We can work it out
Ah..

Lời Việt

We Can Work It Out | Sweetbox

Tôi không hiểu vì sao mọi người phải cãi cọ
Vì hai điều sai chẳng thể là đúng
Thất bại trong đời là điều tất yếu
Đó là điều người ta hay nói
Cuộc sống thật ngắn ngủi
Cần thêm một hướng đi khác
Chúng ta có thể làm được
Chúng ta có thể thay đổi được
Chúng ta có thể làm được
Chung sức chúng mình sẽ làm được
Và nếu chúng ta biết tha thứ
Trong thế giới mình đang sống
Và biết chia sẽ tình thương
Chúng mình sẽ làm được

Chúng ta nên sống hết mình từng, và mỗi ngày
Vì thời gian sẽ không có giới hạn, ooh
Và lỗi lầm hôm qua không thể nào làm ta nản lòng
Cuộc sống thật ngắn ngủi
Không cần phải sợ hãi
Chúng ta sẽ làm được
Chung tay chúng ta có thể thay đổi
Chúng ta sẽ làm được
Chung tay chúng ta có thể làm được

Và nếu chúng ta biết tha thứ
Trong thế giới mình đang sống
Và chia sẽ yêu thương
Chúng ta có thể làm được
Chúng ta có thể làm được
Đúng, chúng ta có thể
Chúng ta có thể làm được, yeah, yeah
Chung tay chúng ta có thể thay đổi
Chung tay chúng ta có thể thay đổi
Có thể chúng ta làm được, ooh, oh
Và nếu chúng ta biết tha thứ
Trong thế giới mình đang sống, niếu như
Cuộc sống thật ngắn ngủi
Chúng ta có thể làm được
Nếu đến với nhau, chúng ta có thể thay đổi
Chúng ta có thể làm được
Và chung tay chúng ta làm được điều đó
Chỉ cần chúng ta tin vào tình yêu
Bên trong thế giới ta sống để yêu thương
Phép màu chỉ thoáng qua
Chúng ta có thể làm được
Ah..

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.