HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Voices | Rev Theory tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Voices | Rev Theory

hear voices in my head
The council me
They understand
They tell me things that I will do
They show me things I'll do to you
They talk to me, they talk to me

You got your rules and your religion
All designed to keep you safe
But when rules start getting broken
You start questioning your faith
I have a voice that is my savior
Hates to love and loves to hate
I have the voice that has the knowledge
And the power to rule your fate

I hear voices crying
I see heroes dying
I taste the blood that's drying
I feel the tension rising

I hear voices in my head
The council me
They understand
They tell me things that I will do
They show me things I'll do to you
They talk to me, they talk to me

All the lawyers are defenseless
All the doctors are disease
And the preachers all are sinners
And the police just take the grease
All you judges you are guilty
All the bosses I will fire
All you bankers will have losses
And politicians are all liars

I see darkness falling
I hear voices calling
I feel justice crawling
I see faith has fallen

I hear voices in my head
The council me
They understand
They tell me things that I will do
They show me things I'll do to you
They talk to me, they talk to me

Lời Việt

Voices | Rev Theory

Tôi nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu
Hội đồng của tôi
Chúng hiểu
Chúng nói với tôi những gì tôi sẽ làm
Chúng cho tôi thấy những gì tôi sẽ làm với anh
Chúng nói với tôi, nói với tôi

Anh có luật lệ và tín ngưỡng của mình
Tất cả được thiết kế ra để giữ cho anh an toàn
Nhưng khi những luật lệ bắt đầu bị phá vỡ
Anh bắt đầu đặt câu hỏi về sự trung thành của mình
Tôi có một giọng nói, đó là Đấng Toàn Năng của tôi
Ghét để yêu và yêu để ghét
Tôi có một giọng nói hiểu biết
Và sức mạnh để điều khiển số phận của anh

Tôi nghe thấy những giọng nói đó đang gào thét
Tôi nhìn thấy những người anh hùng đang chết
Tôi nếm máu đang khô cạn
Tôi cảm thấy sự căng thẳng đang dâng lên

Tôi nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu
Hội đồng của tôi
Chúng hiểu
Chúng nói với tôi những gì tôi sẽ làm
Chúng cho tôi thấy những gì tôi sẽ làm với anh
Chúng nói với tôi, nói với tôi

Tất cả mọi luật sư đều không biết tự phòng vệ
Tất cả bác sỹ đều bệnh hoạn
Và mọi nhà truyền giáo đều là những kẻ tội đồ
Và tất cả bọn cảnh sát đều ăn hối lộ
Này tất cả thẩm phán các người là những kẻ rày đặt tội lỗi
Tôi sẽ sa thải tất cả bọn chủ
Tất cả đám ngân hàng sẽ thua lỗ
Và bọn chính trị gia chỉ là một lũ dối trá

Tôi thấy bóng tối đang xuống dần
Tôi nghe thấy những giọng nói đang gọi
Tôi cảm thấy công lý đang luồn cúi
Tôi cảm thấy niềm tin rơi rụng dần

Tôi nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu
Hội đồng của tôi
Chúng hiểu
Chúng nói với tôi những gì tôi sẽ làm
Chúng cho tôi thấy những gì tôi sẽ làm với anh
Chúng nói với tôi, nói với tôi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
You Are | Rock CityXóa
Broken Heels | Alexander BurkeXóa
5000 Letters | Alexander RybakXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.