HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Cecilia | Simon & Garfunkel tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Cecilia | Simon & Garfunkel

Cecilia, you're breaking my heart
You're shaking my confidence daily
Oh, Cecilia, I'm down on my knees
I'm begging you please to come home

Cecilia, you're breaking my heart
You're shaking my confidence daily
Oh, Cecilia, I'm down on my knees
I'm begging you please to come home
Come on home

Making love in the afternoon with Cecilia
Up in my bedroom (making love)
I got up to wash my face
When I come back to bed
Someone's taken my place

Cecilia, you're breaking my heart
You're shaking my confidence daily
Oh, Cecilia, I'm down on my knees
I'm begging you please to come home
Come on home

Jubilation, she loves me again,
I fall on the floor and I'm laughing,
Jubilation, she loves me again,
I fall on the floor and I'm laughing

Lời Việt

Cecilia | Simon & Garfunkel

Cecilia, em làm tan nát trái tim tôi
Em làm lung lay lòng tự tôn thường ngày của tôi
Ôi, Cecilia, tôi quì gối
Tôi van xin em hãy về nhà

Cecilia, em làm tan nát trái tim tôi
Em làm lung lay lòng tự tôn thường ngày của tôi
Ôi, Cecilia, tôi quì gối
Tôi van xin em hãy về nhà
Về nhà đi

Ân ái lúc chiều muộn cùng Cecilia
Trên giường tôi (ân ái)
Tôi dậy rửa mặt
Khi trở lại giường
Ai đó lấy mất chỗ tôi rồi

Cecilia, em làm tan nát trái tim tôi
Em làm lung lay lòng tự tôn thường ngày của tôi
Ôi, Cecilia, tôi quì gối
Tôi van xin em hãy về nhà

Vui làm sao, nàng lại yêu tôi
Tôi ngã lăn ra sàn và cười vang
Vui làm sao, nàng lại yêu tôi
Tôi ngã lăn ra sàn và cười vang

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.