HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Night | Disturbed tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Night | Disturbed

What has come over me?
What madness taken hold of my heart?
To run away, the only answer
Pulling me away
To fall upon [The Night]
The source of my recovery
Sweet shadow taking hold of the light
Another day has been devoured
Calling me away
Begging a question: Why?

For saving me from all they've taken
Let my armor fall again
Giving me the strength to face them
Feeling it taking over

Now
On a path to take it all away
There can be no better way of knowing
In a world beyond controlling
Are you going to deny the savior
In front of your eyes?
Stare into the night
Power beyond containing
Are you going to remain a slave for
The rest of your life?
Give in to the night

This self discovery
Redemption taking hold of my mind
This serenade of haunting voices
Calling me away
To feast upon [The Night]
The source of my felicity
Dark maiden taking hold of my hand
Leading me away from hibernation
Strong and unafraid
Never a question why

For saving me from all they've taken
Let my armor fall again
Giving me the strength to face them
Feeling it taking over

Now
On a path to take it all away
There can be no better way of knowing
In a world beyond controlling
Are you going to deny the savior
In front of your eyes?
Stare into the night
Power beyond containing
Are you going to remain a slave for
The rest of your life?
Give in to the night

Give in to the night
In a world beyond controlling
Are you going to deny the savior
In front of your eyes?
Stare into the night
Power beyond containing
Are you going to remain a slave for
The rest of your life?
Give in to the night

Night, night, night
Give in to the Night
Night, night, night
Give in to the night
Give in to the night

Lời Việt

The Night | Disturbed

Điều gì đang bao trùm lên tôi?
Cơn điên dại nào đang nắm lấy trái tim tôi?
Để chạy trốn, câu trả lời duy nhất
Kéo tôi đi
Để tấn công (Đêm)
Cội nguồn sự hồi phục của tôi
Bóng tối ngọt ngào đang nắm lấy ánh sáng
Lại một ngày nữa bị nuốt gọn
Mời gọi tôi
Khẩn nài câu hỏi tại sao

Để cứu tôi khỏi tất cả những gì chúng nắm giữ
Để lớp áo giáp của tôi lại rơi xuống
Trao cho tôi sức mạnh để đối mặt với chúng
Cảm giác như điều đó đang lấn lướt

Bây giờ
Trên con đường để mang tất cả đi
Chẳng có cách hiểu nào tốt hơn
Trong một thế giới vượt khỏi tầm kiểm soát
Bạn sẽ phủ nhận đấng cứu thế
Ở ngay trước mắt mình sao?
Nhìn chằm chằm vào đêm tối
Sức mạnh vượt khỏi sự kiềm chế
Lẽ nào bạn sẽ tiếp tục là nô lệ
Cho phần còn lại của cuộc đời mình sao?
Hãy đem nó vào đêm tối

Sự tự phát hiện này
Sự cứu rỗi nắm lấy tâm trí tôi
Dạ khúc này của những giọng nói ám ảnh
Mời gọi tôi
Tham gia buổi tiệc (đêm)
Cội nguồn hạnh phúc của tôi
Người trinh nữ đen tối nắm lấy bàn tay tôi
Dẫn tôi bước ra khỏi giấc ngủ đông
Mạnh mẽ và không sợ hãi
Không bao giờ hỏi tại sao

Để cứu tôi khỏi tất cả những gì chúng nắm giữ
Để lớp áo giáp của tôi lại rơi xuống
Trao cho tôi sức mạnh để đối mặt với chúng
Cảm giác như điều đó đang tiếp tục

Lúc này
Trên con đường để mang nó đi
Chẳng có cách hiểu nào tốt hơn
Trong một thế giới vượt khỏi tầm kiểm soát
Bạn sẽ phủ nhận đấng cứu thế
Ở ngay trước mắt mình sao?
Nhìn chằm chằm vào đêm tối
Sức mạnh vượt khỏi sự kiềm chế
Lẽ nào bạn sẽ tiếp tục là nô lệ
Cho phần còn lại của cuộc đời mình sao?
Hãy đem nó vào đêm tối…

Hãy đem nó vào đêm tối
Trong một thế giới vượt khỏi tầm kiểm soát
Bạn sẽ phủ nhận đấng cứu thế
Ở ngay trước mắt mình sao?
Nhìn chằm chằm vào đêm tối
Sức mạnh vượt khỏi sự kiềm chế
Lẽ nào bạn sẽ tiếp tục là nô lệ
Cho phần còn lại của cuộc đời mình sao?
Hãy đem nó vào đêm tối…

Đêm, đêm, đêm
Hãy đem nó vào đêm tối
Đêm, đêm, đêm
Hãy đem nó vào đêm tối
Hãy đem nó vào đêm tối

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.