HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Introducing Me (Nick Jonas) [Camp Rock 2 OST] | Jonas Brothers tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Introducing Me (Nick Jonas) [Camp Rock 2 OST] | Jonas Brothers

I'm good at wasting time,
I think lyrics need to rhyme,
And you're not asking,
But im tryna grow a mustache.

I eat cheese,
But only on pizza, please,
And sometimes on a homemade casadia
Otherwise it smells like feet to me.

And I, I really like it
When the moon looks like a toenail
And I love it when you say my name.

If you wanna know, here it goes, gonna tell you this.

A part of me that shows,
If we're close gonna let you see,
Everything
But remember that you asked for it.

I'm tryna do my best to impress
But its easier to let you
Take a guess at the rest
But you wanna hear the things in my brain,
My heart,
Well you asked for it.

For your perusing,
At times confusing,
Slightly amusing,
Introducing Me.

do-do do-do-do-do-do

do-do do-do-do-do-do

la-da-da-da la-da-da-da-da-da-da-da-da

I never trust a dog to watch my food
And I like to use the word "dude" as a noun or an adverb or an adjective
And I, I've never been into cars
I like really cool guitars and superheros
And checks with lots of zeros on them
I love the sound of violins and making someone smi-i-i-ile

If you wanna know, here it goes, gonna tell you this.
A part of me that shows,
If we're close gonna let you see,
Everything
But remember that you asked for it.

I'm tryin' to do my best to impress
But it's easier to let you
Take a guess at the rest
But you wanna hear the things in my brain,
My heart,
Well you asked for it.

For your perusing,
At times confusing,
Slightly amusing,
Introducing Me.

Well, you probably know more than you ever wanted to
So be careful when you ask next ti-i-i-ime.

If you wanna know, here it goes, gonna tell you this.
A part of me that shows,
If we're close gonna let you see,
Everything
But remember that you asked for it.

I'm tryna do my best to impress
But its easier to let you
Take a guess at the rest
But you wanna hear the things in my brain,
My heart,
Well you asked for it.

For your perusing,
At times confusing,
hopfully amusing,
Introducing Me.

do-do do-do-do-do-do

do-do do-do-do-do-do

Introducing me.

Lời Việt

Introducing Me (Nick Jonas) [Camp Rock 2 OST] | Jonas Brothers

Tôi rất giỏi hoang phí thời gian,
Tôi nghĩ rằng những lời ca cần ăn vần với nhau,
Và em sẽ không đòi hỏi đâu
Nhưng tôi sẽ cố nuôi ria mép

Tôi dùng pho mát
Nhưng chỉ trên miếng bánh pizza thôi
Và thỉnh thoảng thì trên miếng bánh Casadia làm ở nhà
Nếu không thì mùi của nó thật là khủng khiếp với tôi.

Và tôi thực sự thích
Khi mặt trăng trông như cái móng chân
Và tôi yêu những lúc em gọi tên tôi

Và nếu em muốn biết, thì nó đây, tôi sẽ nói cho em nghe điều này

Một phần của tôi cho thấy rằng,
Nếu chúng ta gần nhau, tôi sẽ cho em biết,
Tất cả mọi thứ
Nhưng hãy nhớ rằng, em đòi hỏi điều đó đấy nhé

Tôi sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng
Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi cho em đoán trong giờ nghỉ
Nhưng em muốn lắng nghe những điều từ tâm trí và trái tim tôi,
Tốt thôi, em đề nghị đấy nhé

Để em được suy nghĩ kỹ càng
Và đôi khi (em) hơi hoang mang
Hy vọng là em thấy thú vị
Anh xin tự giới thiệu mình

do-do do-do-do-do-do

do-do do-do-do-do-do

la-da-da-da la-da-da-da-da-da-da-da-da

Tôi chẳng bao giờ tin một con chó sẽ trông chừng thức ăn của tôi
Và tôi thích dùng từ "dude" như một danh từ, hoặc phó từ, hoặc là một tính từ
Và tôi chưa từng đi ô tô
Tôi thực sự thích những chiếc ghi-ta và những siêu anh hùng
Và cả những tấm ngân phiếu với thật nhiều số 0
Tôi yêu tiếng đàn vi-ô-lông và làm ai đó mỉm cười

Nếu em muốn biết, thì nó đây, tôi sẽ nói cho em nghe điều này
Một phần của tôi cho thấy rằng,
Nếu chúng ta gần nhau, tôi sẽ cho em biết,
Tất cả mọi thứ
Nhưng hãy nhớ rằng, em đòi hỏi điều đó đấy nhé

Tôi sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng
Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi cho em đoán trong giờ nghỉ
Nhưng em muốn lắng nghe những điều từ tâm trí và trái tim tôi,
Tốt thôi, em đề nghị đấy nhé

Để em được suy nghĩ kỹ càng
Và đôi khi (em) hơi hoang mang
Hy vọng là em thấy thú vị
Anh xin tự giới thiệu mình

Em có lẽ sẽ biết nhiều điều hơn cả em mong muốn
Nên hãy cẩn thận trong lần hỏi tới nhé

Nếu em muốn biết, thì nó đây, tôi sẽ nói cho em nghe điều này
Một phần của tôi cho thấy rằng,
Nếu chúng ta gần nhau, tôi sẽ cho em biết,
Tất cả mọi thứ
Nhưng hãy nhớ rằng, em đòi hỏi điều đó đấy nhé

Tôi sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng
Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi cho em đoán trong giờ nghỉ
Nhưng em muốn lắng nghe những điều từ tâm trí và trái tim tôi,
Tốt thôi, em đề nghị đấy nhé

Để em được suy nghĩ kỹ càng
Và đôi khi (em) hơi hoang mang
Hy vọng là em thấy thú vị
Anh xin tự giới thiệu mình.

do-do do-do-do-do-do

do-do do-do-do-do-do

Anh xin tự giới thiệu mình

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.