HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài It's Not Too Late (Camp Rock 2 OST) | Demi Lovato tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

It's Not Too Late (Camp Rock 2 OST) | Demi Lovato

Here I am
Feels like the walls are closing in
Once again
It's time to face it and be strong

I wanna do the right thing now
I know it's up to me somehow
I've lost my way

If I could take it all back, I would now
I never meant to let you all down
And now I've got to try
To turn it all around
And figure out how to fix this
I know there's a way, so I promise
I'm gonna clean up the mess I made
Maybe it's not too late
Maybe it's not too late, oh

So I'll take a stand
Even though it's complicated
If I can, I wanna change the way I've made it

I wanna do the right thing now
I know it's up to me somehow
I'll find my way

If I could take it all back, I would now
I never meant to let you all down
And now I've got to try
To turn it all around
And figure out how to fix this
I know there's a way, so I promise
I'm gonna clean up the mess I made
Maybe it's not too late

I'm gonna find the strength to be
The one that holds it all together
Show you that I'm sorry
But I know that we can make it better

If I could take it all back, I would now
I never meant to let you all down
And now I've got to try
To turn it all around
And figure out how to fix this
I know there's a way, so I promise
I'm gonna clean up the mess I made
(Mess I made)
Maybe it's not too late

I never meant to let you all down
Now I've got to try
To turn it all around
And figure out how to fix this
I know there's a way, so I promise
(Promise)
I'm gonna clean up the mess I made
Maybe it's not too late
Maybe it's not too late

Lời Việt

It's Not Too Late (Camp Rock 2 OST) | Demi Lovato

Tôi đứng đây
Cảm giác như các bức tường đang tiến lại gần
Một lần nữa
Giờ là lúc để đối mặt với nó và mạnh mẽ.

Giờ tôi muốn làm việc tốt
Tôi biết rằng điều đó phụ thuộc ở bản thân tôi
Tôi đã lạc lối

Nếu tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, thì tôi sẽ làm ngay
Tôi không bao giờ có ý làm bạn thất vọng
Và giờ, tôi phải cố gắng
Để quay đầu lại
Và tìm ra cách để sửa sai
Tôi biết sẽ có cách, thế nên tôi hứa
Tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bãi tôi gây ra
Chắc vẫn chưa quá muộn
Chắc vẫn chưa quá muộn, ôi

Thế nên, tôi sẽ tìm một chỗ đứng
Dù việc đó thật phức tạp
Nếu tôi có thể, tôi sẽ thay đổi những điều đã làm

Giờ tôi muốn làm việc tốt
Tôi biết rằng điều đó phụ thuộc ở bản thân tôi
Tôi sẽ tìm lại mình

Nếu tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, thì tôi sẽ làm ngay
Tôi không bao giờ có ý làm bạn thất vọng
Và giờ, tôi phải cố gắng
Để quay đầu lại
Và tìm ra cách để sửa sai
Tôi biết sẽ có cách, thế nên tôi hứa
Tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bãi tôi gây ra
Chắc vẫn chưa quá muộn

Tôi sẽ tìm lại sức mạnh
Để là người hàn gắn lại tất cả
Tôi sẽ cho bạn thấy rằng tôi đã biết lỗi
Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể làm tốt hơn

Nếu tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, thì tôi sẽ làm ngay
Tôi không bao giờ có ý làm bạn thất vọng
Và giờ, tôi phải cố gắng
Để quay đầu lại
Và tìm ra cách để sửa sai
Tôi biết sẽ có cách, thế nên tôi hứa
Tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bãi tôi gây ra
Chắc vẫn chưa quá muộn (X2)

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.