HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài What I Am | Emma Bunton tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

What I Am | Emma Bunton

I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean
I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean
Philosophy is the talk on a cereal box
Religion is the smile on a dog
I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean, d-doo yeah

Choke me in the shallow waters
Before I get too deep

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or

Oh, I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean
Philosophy is a walk on the slippery rocks
Religion is a light in the fog
I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean, d-doo yeah

Choke me in the shallow water
Before I get too deep

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or what?

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or what you are and

What I am is what I am
Are you what you are or what?

Don't let me get too deep
Don't let me get too deep
Don't let me get too deep
Don't let me get too deep

Choke me in the shallow water
Before I get too deep
Choke me in the shallow water
Before I get too deep

Choke me in the shallow water
Before I get too deep
Choke me in the shallow water
Before I get too deep

Lời Việt

What I Am | Emma Bunton

Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không
Triết lý là cuộc nói chuyện trên một hộp ngũ cốc
Tôn giáo là nụ cười trên một con chó
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không, yeah d-doo

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?
Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không?

Oh,tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không
Triết lý là đi dạo trên những phiến đá trơn trượt
Tôn giáo là ánh nắng trong sương mù
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua,dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không, yeah d-doo

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?
Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?
Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay bạn là bạn?

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?

Đừng để tôi lún quá sâu
Đừng để tôi lún quá sâu
Đừng để tôi lún quá sâu
Đừng để tôi lún quá sâu

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu
Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu
Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.