HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Heal My Broken Heart | SMiLE.dk tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Heal My Broken Heart | SMiLE.dk

Won't be cryin' over you...
Though my heart is black and blue!
I'm gonna make a new start
Trying to heal, to heal my broken heart

It is time (it is time)
To go (to go)
With my bags I'm gonna quit the show
Take a breath (take a breath)
Keep my head up high and walk out the door

Life is cool (cool)
Just say (just say)
Well I see it in a different way
I believe (i believe)
That you'd soon be crawlin'
Beggin' for more

Bridge:
Now I'm standing on my own
I'll be better off alone

Chorus:
Won't be cryin' over you...
Though my heart is black and blue!
I'm gonna make a new start (make a new start)
Try to heal my broken heart
There's no way I'm turning back
I don't need another heart attack
I'm gonna make a new start (make a new start)
Try to heal, to heal my broken heart

We had joy (we had joy)
And found (and found)
In my heart I thought you were the one
Of mistakes (of mistakes)
Now I've learned my lesson
Its all I can say

Bridge:
Now I'm standing on my own
I'll be better off alone

Chorus:
Won't be cryin' over you...
Though my heart is black and blue!
I'm gonna make a new start (make a new start)
Try to heal my broken heart
There's no way I'm turning back
I don't need another heart attack
I'm gonna make a new start (make a new start)
Try to heal, to heal my broken heart

Try to heal, to heal my broken

heal, to heal my broken (x2)

To heal my broken heart!

Chorus:
Won't be cryin' over you...
Though my heart is black and blue!
I'm gonna make a new start (make a new start)
Try to heal my broken heart
There's no way I'm turning back
I don't need another heart attack
I'm gonna make a new start (make a new start)
Try to heal, to heal my broken heart

Lời Việt

Heal My Broken Heart | SMiLE.dk

Sẽ không được khóc trước anh..
Mặc dù trái tim em nhói đau
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ

Đó là thời gian (đó là thời gian)
Để đi (để ra đi)
Với hành trang của mình em sẽ từ bỏ
Hãy hít thở (hãy hít thở)
Em ngẩng cao đầu và bước qua khỏi cánh cửa đó

Cuộc sống rất tuyệt (tuyệt)
Chỉ cần nói (chỉ cần nói)
Em nhìn điều đó theo một cách khác
Em tin rằng (em tin rằng)
Mà anh sớm muốn được cuốn đi
Bắt đầu cho nhiều điều khác

Giờ đây em đứng trên đôi chân của chính mình
Em sẽ tốt hơn là một mình

Điệp khúc:
Sẽ không được khóc trước anh..
Mặc dù trái tim em nhói đau
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ
Không có con đường cho em quay đầu lại
Em không cần thêm một cơn đau tim nữa
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ

Chúng ta có bao niềm vui (chúng ta có bao niềm vui)
Và tìm thấy (và tìm thấy)
Trong trái tim em, em vẫn nghĩ anh là một trong
Những sai lầm (những sai lầm)
Giờ đây em đã học được cho mình bài học
Tất cả những gì em có thể nói

Giờ đây em đứng trên đôi chân của chính mình
Em sẽ tốt hơn là một mình

Điệp khúc:
Sẽ không được khóc trước anh..
Mặc dù trái tim em nhói đau
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới (tạo nên khởi đầu mới)
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ
Không có con đường cho em quay đầu lại
Em không cần thêm một cơn đau tim nữa
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới (tạo nên khởi đầu mới)
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ

Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ

Hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ (x2)

Để hàn gắn trái tim em tan vỡ!

Điệp khúc:
Sẽ không được khóc trước anh..
Mặc dù trái tim em nhói đau
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới (tạo nên khởi đầu mới)
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ
Không có con đường cho em quay đầu lại
Em không cần thêm một cơn đau tim nữa
Em sẽ tạo nên khởi đầu mới (tạo nên khởi đầu mới)
Cố gắng hàn gắn, hàn gắn trái tim em tan vỡ

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.