HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Future Girls | SMiLE.dk tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Future Girls | SMiLE.dk

We are the future girls!

Diamonds and castles
Heroes, kings and battles
A world full of shiny stones and pearls

Times are now changing
All of this means nothing
In this crazy universe
Cause were the future girls

And we move round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future
And the future never ends

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends

Space crew recruiters
Data and computers
All part of modern life on earth

Faster and better
Nothing lasts forever
In this crazy universe
Cause were the future girls

And we move round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future
And the future never ends!

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends!

Round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future (future~)..

And we move round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future
And the future never ends

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends!

We are the future girls!

Lời Việt

Future Girls | SMiLE.dk

Chúng tôi là những cô gái tương lai!

Những viên kim cương và những lâu đài
Các bậc anh hùng, các vị vua và những trận đánh
Một thế giới đầy những viên đá sáng bóng và những viên ngọc trai

Thời gian bây giờ đang thay đổi
Tất cả những điều này không có nghĩa gì cả
Trong vũ trụ đảo điên này
Bởi vì các cô gái trong tương lai

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Những phi gia đoàn tàu không gian
Dữ liệu và máy tính
Tất cả mọi thành phần của cuộc sống hiện đại trên trái đất

Nhanh hơn và tốt hơn
Không có gì kéo dài mãi mãi
Trong vũ trụ điên đảo này
Bởi vì các cô gái tương lai

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai (tương lai)

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc!

Chúng tôi là những cô gái tương lai

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.