HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Love Me Or Leave Me Alone | Marty Robbins tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Love Me Or Leave Me Alone | Marty Robbins

A lonely wife had written a letter one sad day
To the one she loved who'd wandered far away
And her teardrops fell like rain falling on the window pane
Then she read the note and this it had to say

If you love me come and stay
If you don't, please stay away
Either love me or leave me alone
Don't come back and say you'll stay
If you plan to leave someday
Either love me or leave me alone

I can't stand this grief and strife
Sick with heartache, sick with fright
Since we've married you've left me to roam
I have led a lonely life
Since you took me for your wife
Either love me or leave me alone

Love me now or say goodbye
Don't come back and live a lie
You must love me or leave me alone
Love like yours just can't be true
But I'm still in love with you
You must love me or leave me alone

If you love me come and stay
If you don't, please stay away
Either love me or leave me alone
Don't come back and say you'll stay
If you plan to leave someday
Either love me or leave me alone

Lời Việt

Love Me Or Leave Me Alone | Marty Robbins

Một người vợ cô đơn đã viết thư vào một ngày buồn bã
Đến người cô yêu đã xa
Và những giọt nước mắt đổ xuống như mưa trên tấm kính cửa sổ
Sau đó cô ấy đọc một mẩu giấy viết rằng

Nếu em muốn yêu tôi hãy đến và ở lại
Nếu không, thì hãy đi đi
Kể cả yêu hay ruồng bỏ tôi
Đừng quay lại và nói rằng em ở lại
Nếu em muốn lên kế hoạch rời đi một ngày nào đó
Hoặc yêu hoặc rời bỏ tôi

Tôi không thể chịu nổi nỗi đau và xung đột này
Tôi chán những cơn đau tim, nỗi hoảng sợ
Từ khi chúng ta cưới nhau em ruồng bỏ tôi
Tôi sống cuộc đời đơn độc
Từ khi em làm vợ tôi
Hoặc yêu hoặc rời bỏ tôi

Hãy yêu tôi đi hoặc nói từ biệt
Đừng quay lại và nói dối nữa
Em phải yêu hoặc ruồng bỏ tôi
Tình yêu của em chẳng có thể là thành thực
Nhưng tôi vẫn yêu em
Em phải yêu hoặc ruồng bỏ tôi

Nếu em muốn yêu tôi hãy đến và ở lại
Nếu không, thì hãy đi đi
Kể cả yêu hay ruồng bỏ tôi
Đừng quay lại và nói rằng em ở lại
Nếu em muốn lên kế hoạch rời đi một ngày nào đó
Hoặc yêu hoặc rời bỏ tôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.