HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài To All The Girls I've Loved Before | Julio Iglesias tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

To All The Girls I've Loved Before | Julio Iglesias

To all the girls I've loved before
Who traveled in and out my door
I'm glad they came along, I dedicate this song
To all the girls I've loved before

To all the girls I've once caressed
And may I say I've held the best
For helping me to grow, I owe a lot I know
To all the girls I've loved before

The winds of change are always blowing
And every time I tried to stay
The winds of change continue blowing
And they just carry me away

To all the girls who shared my life
Who now are someone else's wives
I'm glad they came along, I dedicate this song
To all the girls I've loved before

To all the girls who cared for me
Who filled my nights with ecstasy
They live within my heart, I'll always be a part
Of all the girls I've loved before

The winds of change are always blowing
And every time I tried to stay
The winds of change continue blowing
And they just carry me away

To all the girls we've loved before
Who traveled in and out our door
We're glad they came along, we dedicate this song
To all the girls we've loved before

To all the girls we've loved before
Who traveled in and out our door
We're glad they came along, we dedicate this song
To all the girls we've loved... before...

Lời Việt

To All The Girls I've Loved Before | Julio Iglesias

Cho những cô gái tôi đã từng yêu
Người đi vào rồi lại ra cửa nhà tôi
Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này
Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy

Cho tất cả cô gái tôi từng âu yếm
Và có thể tôi nói mình đã có người tuyệt nhất rồi
Để giúp tôi trưởng thành hơn, tôi biết mình mang nợ nhiều
Với tất cả cô gái tôi yêu trước kia

Ngọn gió đổi thay lúc nào cũng xào xạc
Và mỗi lần tôi cố ở lại
Ngọn gió đổi thay lại cứ thổi mãi
Và chúng cuốn tôi đi mất

Cho tất cả những cô gái đã chia sẻ đời tôi
Những người giờ đây đã là vợ kẻ khác
Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này
Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy

Cho tất cả những cô gái săn sóc tôi
Người lấp đầy bao đêm tối ngất ngây
Họ vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ luôn là một phần
Của những cô gái tôi đã yêu trước kia

Ngọn gió đổi thay lúc nào cũng xào xạc
Và mỗi lần tôi cố ở lại
Ngọn gió đổi thay lại cứ thổi mãi
Và chúng cuốn tôi đi mất

Cho những cô gái tôi đã từng yêu
Người đi vào rồi lại ra cửa nhà tôi
Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này
Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.