Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
By The Sword (Ft. Andrew Stockdale) | Slash | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài By The Sword (Ft. Andrew Stockdale) | Slash tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

By The Sword (Ft. Andrew Stockdale) | Slash

With the horses that you ride,
And the feelings left inside,
Comes a time you need to leave all that behind,
Well they claim they'd like to know,
And they wont could let you go
And the people gotta run for the last show

Well there is a reward
To live and die by the sword,
Well they tried to complicate you
But you left it all behind
All the worldly possessions
Are left for recollections
And finally it's all gone

They're releasing all the hounds,
What is lost can still be found,
When you're walking with your fear down on the ground
Well there's those who choose to run
Following the setting sun,
And now it seems the journey's has begun

Well there is a reward
To live and die by the sword,
Well they tried to complicate you
But you left it all behind
All the worldly possessions
Are left for recollections
And finally it's all gone

With the horses that you ride,
And the feelings left inside,
Comes a time you need to leave all that behind,

Well there is a reward
To live and die by the sword,
Well they tried to complicate you
But you left it all behind
All the worldly possessions
Are left for recollections
And finally it's all gone

Lời Việt

By The Sword (Ft. Andrew Stockdale) | Slash

Với những con bạch mã cho bạn cưỡi
Và những cảm xúc trong lòng
Tới lúc bạn cần phải bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau
Tốt thôi họ có quyền đòi những gì họ được biết đến
Và họ sẽ chẳng để bạn đi
Và mọi người luôn chạy đua tới màn biểu diễn cuối cùng

Đó là một sự tán thưởng
Để sống hay chết trước những lưỡi gươm
Họ cố làm bạn rối trí
Nhưng bạn bỏ tất cả về đằng sau
Tất cả những vật chất trên thế gian này
Chỉ còn trong kí ức
Và cuối cùng tất cả đều ra đi!

Họ giải thoát cho lũ chó săn
Cái gì mất đi vẫn có thể tìm lại
Khi bạn đang đi trong sự sợ hãi của mình trên măt đất này.
Tốt nhất đó là sự chọn lựa cho ai bỏ chạy
Theo sự sắp đặt của ông trời
Và bây giờ nó giống như cuộc hành trình để bắt đầu lại

Đó là một sự tán thưởng
Để sống hay chết trước những lưỡi gươm
Họ cố làm bạn rối trí
Nhưng bạn bỏ tất cả về đằng sau
Tất cả những vật chất trên thế gian này
Chỉ còn trong kí ức
Và cuối cùng tất cả đều ra đi!

Với những con bạch mã cho bạn cưỡi
Và những cảm xúc trong lòng
Tới lúc bạn phải bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau

Đó là một sự tán thưởng
Để sống hay chết trước những lưỡi gươm
Họ cố làm bạn rối trí
Nhưng bạn bỏ tất cả về đằng sau
Tất cả những vật chất trên thế gian này
Chỉ còn trong kí ức
Và cuối cùng tất cả đều ra đi!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.