HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Mess I Made | Parachute tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Mess I Made | Parachute

Should've kissed you there
I should've held your face
I should've watched those eyes
Instead of run in place
I should've called you out
I should've said your name
I should've turned around
I should've looked again

But oh, I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
As you turn, you take your heart and walk away

Should've held my ground
I could've been redeemed
For every second chance
That changed its mind on me
I should've spoken up
I should've proudly claimed
That oh my head's to blame
For all my heart's mistakes

But oh, I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
As you turn, you take your heart and walk away

And it's you, and it's you
And it's you, and it's you
And it's falling down, as you walk away
And it's on me now, as you go

But oh, I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
As you turn, you take your heart and walk away

And it's falling down, as you walk away
And it's on me now, as you go

But oh, I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
I'm staring at the mess I made
As you turn, you take your heart and walk away

Lời Việt

The Mess I Made | Parachute

Anh đã nên hôn em ở đây
Đã nên giữ lấy khuôn mặt em
Đã nên nhìn vào đôi mắt đó
Thay vì cứ chạy tại chỗ
Anh đã nên gọi em đến
Đã nên thì thầm tên em
Đã nên quay lại
Nhìn lại lần nữa

Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi

Anh đã nên đứng cho vững
Đã có thể chuộc lại lỗi lầm
Với cơ hội thứ hai
Điều thay đổi suy nghĩ của em về anh
Anh đã nên hét lên
Đã nên tự hào mà nhận
Rằng oh, cái đầu anh chính là nguyên nhân
Gây ra những sai lầm của trái tim

Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi

Và đó là em, là em
Và đó là em, là em
Khi em ra đi, mọi thứ sụp đổ
Và anh phải trả giá

Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi

Khi em ra đi, mọi thứ sụp đổ
Và anh phải trả giá

Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra
Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.