HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All These Things I Hate | Bullet For My Valentine tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All These Things I Hate | Bullet For My Valentine

Once more I'll say goodbye to you
Things happen, but we don't really know why
if it's supposed to be like this
why do most of us ignore the chance to miss
oh yeah

Torn apart at the seams of my dreams turn to tears
I'm not feeling the situation
Run away try to find that safe place you can hide
It's the best place to be when you're feeling like

Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
All these things I hate revolve around
Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before i snap

Once more you tell those lies to me
Why can't you just be straight up with honesty (honesty,honesty)
When you say those things in my ear
Why do you always tell me what you wanna hear (wana hear,wanna hear)
oh yeah (yeah!)

Wear your heart on your sleeve make things hard to believe
I'm not feeling the situation
Run away try to find that safe place you can hide
It's the best place to be when you're feeling like

Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap and you'll see! (me)
Me! (Me)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap

Torn apart at the seams of my dreams turn to tears
I'm not feeling the situation
Run away try to find that safe place you can hide
It's the best place to be when you're feeling like me
(it's the best place to be when you're!)

Me! (Me)
Yeah! (Yeah)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap and you'll see (Me)
Me! (Me)
All these things I hate revolve around me (Me)
Yeah! (Yeah)
Just back off before I snap

Lời Việt

All These Things I Hate | Bullet For My Valentine

Thêm một lần anh nói tạm biệt với em
Mọi chuyện xảy ra, nhưng chúng ta thực sự không biết tại sao
Nếu tất cả đã được an bài như thế
Tại sao hầu hết chúng ta lại làm ngơ cơ hội để tránh đi
Oh yeah

Chia lìa trong giấc mơ hóa thành nước mắt
Anh không hề linh cảm đến tình huống đó
Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn
Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích

Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa đó

Thêm một lần em nói lời dối trá với tôi
Tại sao em không thể thẳng thắn thành thật
(thành thật, thành thật)
Khi em nói những lời đó cho tôi
Tại sao em luôn nói những lời em muốn nghe thôi (muốn nghe, muốn nghe)
Oh yeah (yeah)

Bày tỏ tình cảm quá dễ dàng khiến mọi chuyện trở nên khó tin
Anh không hề linh cảm đến tình huống đó
Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn
Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích

Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy
Tôi! (Tôi)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy

Chia lìa trong giấc mơ hóa thành nước mắt
Anh không hề linh cảm đến tình huống đó
Chạy đi, cố tìm một nơi an toàn mà em có thể trốn
Đó là nơi tốt nhất để trú ẩn khi em thấy thích

Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Tôi! (Tôi)
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy
Tôi! (Tôi)
Mọi điều tôi ghét bủa vây xung quanh
Yeah! (Yeah)
Chỉ cần quay về trước lúc tôi đóng cánh cửa rồi em sẽ thấy

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.