HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Marchin On (The Offical World Cup 2010 Song for Germany) | One Republic tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Marchin On (The Offical World Cup 2010 Song for Germany) | One Republic

For those days we felt like a mistake,
Those times when love's what you hate
Somehow
We keep marchin on

For those nights that i couldn't be there,
I've made it harder to know that you know
That somehow
We'll keep movin on

Theres so many wars we fought
Theres so many things we're not
But with what we have
I promise you that
We're marchin on
We're marchin on

For all of the plans we made
There isn't a flag I'd wave
Don't care where we've been
I'd sink us to swim
We're marchin on
We're marchin on

For those doubts that swirl all around us
For those lives that tear at the seams
We know
Were not what we've seen

Oh
For this dance we move with each other
There ain’t no other step
Than one foot
Right in front of the other
Oh

Theres so many wars we fought
Theres so many things we're not
But with what we have
I promise you that
We're marchin on
We're marchin on

For all of the plans we made
There isn't a flag I'd wave
Don't care where we've been
I'd sink us to swim
We're marchin on
We're marchin on

Right Right Right Right Left
Right Right Right Right Left
Right Right Right Marchin On

We'll have the days we break
And we'll have the scars to prove it
We'll have the bomb that we saved
And we'll have the heart
Not to lose it

For all of the times we fought
For all of the things i'm not

Oh!
You put one foot in front of the other
We go where we go we're marchin on
Marchin on

Theres so many wars we fought
Theres so many things we're not
But with what we have
I promise you that
We're marchin on
We're marchin on
Right Right Right Right Left
Right Right Right Right Left
Marchin On
Marchin on

Lời Việt

Marchin On (The Offical World Cup 2010 Song for Germany) | One Republic

Vì có những ngày chúng ta cảm thấy như mình phạm lỗi lầm nào đó,
Những lần khi tình yêu là thứ bạn ghét
Nhưng cách nào đó
Chúng ta vẫn cứ tiến bước

Vì có những đêm tôi không thể ở đó cùng bạn,
Tôi cố gắng làm để biết rằng bạn sẽ biết
Và cách nào đó
Chúng ta sẽ vẫn cứ tiến bước

Chúng ta từng chiến đấu biết bao trận chiến
Và có nhiều điều chúng ta không hiểu nhau
Nhưng với những gì chúng ta có
Tôi xin hứa với bạn
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước

Và tất cả những dự tính mà chúng ta đề xuất
Và dù tôi chưa vẫy lá cờ nào cả
Xin đừng bận tâm nơi chúng ta từng đến
Tôi sẽ khiến chúng ta cùng đương đầu (*)
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước

Dù cho những mối nghi ngờ vây xoắn quanh ta
Dù cho những đầy mảnh đời chắp nối bị giằng xé
Nhưng ta biết
Mọi thứ không phải như những gì chúng ta thấy

Và cho những điệu nhảy mà ta sánh đôi cùng nhau
Và chẳng có bước nào khác
Hơn một bước chân
Ngay phía trước kẻ khác
Oh

Chúng ta từng chiến đấu biết bao trận chiến
Và có nhiều điều chúng ta không hiểu nhau
Nhưng với những gì chúng ta có
Tôi xin hứa với bạn
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước

Và tất cả những dự tính mà chúng ta đề xuất
Và dù tôi chưa vẫy lá cờ nào cả
Xin đừng bận tâm nơi chúng ta từng đến
Tôi sẽ khiến chúng ta cùng đương đầu
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước

Phải phải phải phải trái
Phải phải phải phải trái
Phải phải phải vẫn tiến bước

Ta sẽ có lại những ngày mà lúc trước chúng ta thất bại
Và sẽ có những vết sẹo trên ta là minh chứng
Ta sẽ có những trái bom mà chúng ta đã tháo gỡ
Và ta sẽ có trái tim

Dành cho tất cả những lúc chúng ta chiến đấu
Dành cho tất cả những lúc chúng ta chiến đấu

Bạn bước một bước trước người kia
Ta đến nơi ta muốn đến ta vẫn cứ tiến bước
Vẫn tiến bước

Chúng ta từng chiến đấu biết bao trận chiến
Và có nhiều điều chúng ta không hiểu nhau
Nhưng với những gì chúng ta có
Tôi xin hứa với bạn
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước
Chúng ta sẽ vẫn tiến bước
Phải phải phải phải trái
Phải phải phải phải trái
Vẫn tiến bước
Vẫn tiến bước

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
We Fell In Love (ft GaIn - B.E.G) | 2AMXóa
My Love Is For Real | Paula AbdulXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.