HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Rain | Ola Svensson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Rain | Ola Svensson

I remember when we met,
Before i was invinsible
I thought i'd play it hard to get,
Pretend i'm unapproachable
Somebody else came along and
Took all the chances that i missed
Stuck on the sideline i keep thinking
There she goes

Falling like rain
No i don't get to hold her tonight
Fallen like rain
I was pushed to the back of the line
Cause even though i need her love and crave her touch
I guess i wasn't fast enough
She's falling like rain
Just not for me
Not for me, no, no

Why i took the longest road
I'll have to plead insanity
It's like my pride put on a show
And didn't sell a single seat
While i was talking in riddles
Somebody else made perfect sense
Stuck on the outside i keep thinking
There she goes

Falling like rain
No i don't get to hold her tonight
Fallen like rain
I was pushed to the back of the line
Cause even though i need her love and crave her touch
I guess i wasn't fast enough
She's falling like rain
Just not for me
Just not for me

What do you do, what do you say
When the best thing has passed you by?
Where do you go, how do you know,
If she'll come back another time?

(she's falling like rain)
Falling like rain
(she's falling like rain)
Oohohoh
(she's falling like rain)
Falling like rain
(she's falling)
She's falling
(she's falling like)
Rain
(no i dont get to hold her tonight)
Won't get to hold her
(falling like rain)
Falling like rain
(i was pushed to the back of the line)
Pushed to the back of the line
(cause even though i need her love)
Need her love
(and crave her touch)
I guess i wasn't fast enough
(she's falling like rain)
Just not for me
She's falling like rain

Lời Việt

Rain | Ola Svensson

Anh còn nhớ khi hai ta gặp nhau,
Trước đây anh là người vô hình
Anh nghĩ rằng mình đã làm cao
Anh làm ra vẻ khó gần gũi
rồi một người khác đã xuất hiện
Và lấy tất cả cơ hội mà anh đã bỏ lỡ
Bị mắc kẹt, anh cứ nghĩ rằng
Nàng tới

Trút xuống như mưa
Không, tối nay anh không giữ em lại được
Rơi xuống như mưa
Anh bị dồn ép tới tận chân tường
Vì anh cần em yêu và khao khát được em chạm vào
Anh đoán mình đã không đủ nhanh
Em đến như con mưa
Đúng là không phải vì anh
Không phải cho anh, không, không

Sao anh lại đi trên con đường dài nhất
Anh sẽ phải nài xin
Cứ như anh rao bán lòng tự trọng của mình
Mà chẳng được ích lợi gì
Khi anh cứ mải huyên thuyên dông dài
Thì người khác đã diễn đạt hoàn hảo
Anh rối bời, anh nghĩ rằng
Nàng tới

Trút xuống như mưa
Không, tối nay anh không giữ em lại được
Rơi xuống như mưa
Anh bị dồn ép tới tận chân tường
Vì anh cần em yêu và khao khát được em chạm vào
Anh đoán mình đã không đủ nhanh
Em đến như con mưa
Đúng là không phải vì anh
Không phải cho anh, không, không

Bạn làm gì, bạn nói gì?
Khi điều tuyệt nhất đã vút qua bạn
Bạn đi đến đâu, làm sao bạn biết được ?
Nếu nàng quay lại một lần nữa

(Nàng tới như mưa)
Rơi xuống như mưa
(Nàng tới như mưa)
Oohohoh
(Nàng tới như mưa)
Rơi xuống như mưa
(Nàng tới...)
Nàng đang rơi xuống
(Nàng đang rơi xuống tựa..)
Mưa
(Chẳng thể ôm nàng đêm này)
Sẽ không giữ làng nại
(Rơi xuống như mưa)
Rơi xuống như mưa
(Anh bị dồn tới tận chân tường)
Dồn tới tận chân tường
(Dù có lẽ tôi cần tình yêu của nàng)
Cần tình yêu của nàng
(Và khao khát được nàng chạm khẽ)
Tôi nghĩ mình chẳng đủ nhanh
(Nàng rơi xuống như mưa)
Chỉ là... không dành cho tôi
Nàng rơi xuống như mưa

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I Wish | Luis FonsiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.