HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fly Away | Taio Cruz tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fly Away | Taio Cruz

We could fly away,ay ay ay ay(2 x)
Somewhere far,someplace where no one else can go
Someplace where only you might know how to get there
Someplace where only doves have seen the skies
Someplace where only you might know how to get there

And we can touch the sky
Together we can find a way
We can make it there
And no one will stand in our way
We can even go where nobody knows
Where only you and i ..

We could fly away,ay ay ay ay(2 x)

A place in the sun someplace thats further then the stars
A place where only you might know how to get there
It's not as far as jupiter but further than mars
A place where only you might know how to get there

And we can touch the sky
Together we can find a way
We can make it there
And no one will stand in our way
We can even go where nobody knows
Where only you and i ..

Lời Việt

Fly Away | Taio Cruz

Chúng ta có thể bay xa, ay ay ay ay (x2)
Nơi nào thật xa, chỗ mà không ai có thể đến
Chỗ mà chỉ duy nhất mình em có thể biết cách tới đó
Chỗ mà bồ câu thấy bầu trời
Chỗ mà chỉ duy nhất mình em có thể biết cách tới đó

Và chúng ta có thể chạm bầu trời
Cùng nhau chúng ta có thể tìm ra cách
Chúng ta có thể làm ở đó
Và sẽ không ai cản đường chúng ta
Chúng ta thậm chí có thể đến nơi không ai biết
Nơi mà chỉ anh và em..

Chúng ta có thể bay xa, ay ay ay ay (x2)

Một nơi đầy ánh nắng mặt trời còn xa hơn các vì sao
Chỗ mà chỉ duy nhất mình em có thể biết cách tới đó
Không xa như Mộc Tinh nhưng xa hơn sao Hỏa
Chỗ mà chỉ duy nhất mình em có thể biết cách tới đó

Và chúng ta có thể chạm bầu trời
Cùng nhau chúng ta có thể tìm ra một con đường
Chúng ta có thể làm được
Và sẽ không ai cản đường chúng ta
Chúng ta thậm chí có thể đến nơi không ai biết
Nơi mà chỉ anh và em..


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.