HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài One Love(ft. Estelle) | David Guetta tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

One Love(ft. Estelle) | David Guetta

Can anybody help me? I'm outta plans
Guess I left my world in somebody's hands
I don't like to hurt but, but everyone gets weak
Someone to rely on that's what I really need

Now here we stay, it's all that we're worth
I've been through the pain and been dragged through the dirt
Whatever they tell you were bigger than words
I've been where you're standing, I know how it hurts

Let this be a song now and this be our day
And we stand together, we'll be okay
'Cause we're survivors, we're making it work
Expecting the best when they hope for the worst

One love, this is the way we found
One love, even though they'll let you down
One love, nobody's perfect now
One love, don't let that hold you down

One love, let's stick together now
One love, we got to stand our ground
One love, it's easy to believe in
One love, believe in you and me, one love

Now I could try and fix this all by myself
But I know it'd turn out better if you help
No one likes to hurt but, but everyone gets weak
Someone to rely on that's what everybody needs

Now here we stay, it's all that we're worth
I've been through the pain and been dragged through the dirt
Whatever they tell you were bigger than words
I've been where you're standing, I know how it hurts

Let this be a song now and this be our day
And we stand together we'll be okay
'Cause we're survivors, we're making it work
Expecting the best when they hope for the worst

One love, this is the way we found
One love, even though they'll let you down
One love, nobody's perfect now
One love, don't let that hold you down

One love, let's stick together now
One love, we got to stand our ground
One love, it's easy to believe in
One love, believe in you and me

One love, it's one love
I'm here to tell you it's one love, oh
One love, said it's one love, sing with me one love
One love to be, oh, one love, that's all we need, one love

Lời Việt

One Love(ft. Estelle) | David Guetta

Có ai có thể giúp tôi không, tôi đang trật khỏi những kế hoạch mà tôi đã đặt ra,
Tôi đã bỏ lại thế giới của mình trong bàn tay ai đó
Tôi không muốn đau khổ
Nhưng mọi người cứ dần trở nên yếu đuối
Một ai đó để nương tựa chính là những gì tôi cần

Gìơ ta đang đứng nơi đây
Chúng ta chỉ đáng vậy thôi
Tôi đã trải qua những nỗi đau và đã bị kéo lê qua bụi mù
Mọi điều họ nói đều lớn lao hơn cả ngôn từ
Tôi đã từng ở vị trí của anh, tôi biết nó đau khổ thế nào chứ

Hãy để nó biến thành một bài hát, và đây sẽ là ngày của chúng ta
Và khi ta đứng bên nhau, ta sẽ ổn thôi
Vì ta là những kẻ sống sót, ta sẽ làm được thôi
Hãy mong chờ điều tuyệt vời nhất khi họ lại mong điều tệ nhất

Một tình yêu thôi, đó là con đường mà ta sẽ tìm thấy
Một tình yêu thôi, ngay cả khi họ làm anh thất vọng
Một tình yêu thôi, chẳng có ai hoàn hảo cả
Một tình yêu thôi, đừng để nó ghìm giữ anh lại

Một tình yêu thôi, hãy đến bên nhau nào
Một tình yêu thôi, ta phải đứng vững trên mặt đất
Một tình yêu thôi, thật dễ dàng để tin rằng
Một tình yêu thôi, hãy tin vào tôi và anh, một tình yêu thôi

Gìơ tôi có thể tự mình cố gắng và sửa lại mọi việc
Tôi biết tôi sẽ làm tốt hơn nếu có anh giúp
Không ai muốn đau khổ cả nhưng sao mọi người cứ trở nên yếu mềm thế
Một ai đó để nương tựa chính là những gì tôi cần

Gìơ ta đang đứng nơi đây
Chúng ta chỉ đáng vậy thôi
Tôi đã trải qua những nỗi đau và đã bị kéo lê qua bụi mù
Mọi điều họ nói đều lớn lao hơn cả ngôn từ
Tôi đã từng ở vị trí của anh, tôi biết nó đau khổ thế nào chứ

Hãy để nó biến thành một bài hát, và đây sẽ là ngày của chúng ta
Và khi ta đứng bên nhau, ta sẽ ổn thôi
Vì ta là những kẻ sống sót, ta sẽ làm được thôi
Hãy mong chờ điều tuyệt vời nhất khi họ lại mong điều tệ nhất

Một tình yêu thôi, đó là con đường mà ta sẽ tìm thấy
Một tình yêu thôi, ngay cả khi họ làm anh thất vọng
Một tình yêu thôi, giờ chẳng có ai hoàn hảo cả
Một tình yêu thôi, đừng để nó ghìm giữ anh lại

Một tình yêu thôi, hãy đến bên nhau nào
Một tình yêu thôi, ta phải đứng vững trên mặt đất
Một tình yêu thôi, thật dễ dàng để tin rằng
Một tình yêu thôi, hãy tin vào tôi và anh, một tình yêu thôi

Một tình yêu thôi, đó là tình yêu duy nhất
Tôi ở đây để nói với anh rằng đó là tình yêu duy nhất, oh
Một tình yêu, hãy nói rằng đó là tình yêu duy nhất, hãy hát cùng tôi đó là tình yêu duy nhất
Một tình yêu, đó là những gì ta cần, một tình yêu thôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.