HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Teach Me Tiger | April Stevens tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Teach Me Tiger | April Stevens

Hi Tiger

Teach me tiger how to kiss you.. wah wah wah wah wah
Show me tiger how to kiss you.. wah wah wah wah wah
Take my lips, they belong to you..
But teach me first, teach me what to do..

Touch me tiger when I'm close to you wah wah wah wah wah
Help me tiger I don't know what to do wah wah wah wah wah
I know that you could love me to
But show me first, show me what to do
This is the first love, that I have ever known
What must I do to make you my very own.. ?

Teach me tiger how to tease you wah wah wah wah wah
Tiger, tiger I wanna squeeze you wah wah wah wah wah
All of my love I will give to you
But teach me TIGER.. or I'll teach you

Tiger .. Tiger.. Tiger..

Lời Việt

Teach Me Tiger | April Stevens

Chào bé Hổ...

Hãy bày cho ta, bé Hổ ơi, làm thế nào để hôn em...wah wah
Hãy cho ta thấy, bé Hổ ơi, làm thế nào để hôn được em...wah wah
Hãy chạm vào đôi môi của ta, nó là dành cho bé..
Nhưng hãy bày ta trước đã...bày ta phải làm như thế nào..

Hãy cọ vào người ta, khi ta bên cạnh bé..wah wah
Giúp ta với bé Hổ ơi, ta không biết phải làm cái gì....
Ta biết là bé có thể yêu ta mà....
Nhưng hãy cho ta thấy trước, cho ta thấy ta phải làm sao..
Đây là tình yêu đầu tiên mà ta từng biết...
Ta phải làm gì đây để bé là của riêng mình ta?

Hãy bày ta. Bé Hổ ơi,làm thế nào để chọc nghẹo được bé..wah wah..
Bé Hổ ơi, bé Hổ ơi..ta muốn ôm chặt lấy bé..wah wah wah
Tất cả tình yêu của ta sẽ dành cho bé
Nhưng hãy bày ta, bé Hổ...Hay ta sẽ bày cho bé nhỉ
Bé Hổ bé hổ bé Hổ ơi.......

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.