HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Gave Me A Mountain | Marty Robbins tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Gave Me A Mountain | Marty Robbins

Born in the heat of the desert
My mother died giving me life
Despite and disliked, by my father
Blamed for the loss of his wife
You know Lord I've been in a prison
For something that never done

It's been one hill after another...
And I've climbed them,
Lord, one by one
But this time, you gave me a mountain
A mountain I may never climb
It isn't a hill, any longer
You gave me a mountain,
This time...

A woman got tired of the hard ship
Tired of the grief and the strife
Tired of working for nothing
Tired of being, my wife...
She took my one ray of sun shine
She took my pride and my joy
She took my reason for living..
She took my small, baby boy.

And this time, you gave me a mountain...
A mountain I may never climb
It isn't a hill, any longer
You gave me a mountain,
This time...

Lời Việt

You Gave Me A Mountain | Marty Robbins

Sinh ra trong cái nóng của sa mạc
Mẹ tôi chết trao lại cuộc sống cho tôi
Mặc dù cha tôi không thích
Đổ lỗi về cái chết của người vợ
Lạy Chúa, tôi đã ở tù
Vì một điều tôi chưa hề làm

Có hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác
Mà tôi đã trèo qua
Lạy Chúa, từng cái một
Nhưng giờ này, em trao tôi ngọn núi đó
Một ngon núi tôi chưa trèo bao giờ
Nó không phải ngọn đồi nữa
Em trao tôi ngọn núi đó
Lần này...

Một người phụ nữ mệt mỏi vì ca làm nặng nhọc
Mệt vì nỗi đau và xung đột
Mệt vì công việc vô nghĩa
Mệt mỏi vì làm vợ tôi
Cô ấy lấy đi của tôi ánh sáng mặt trời
Cô ấy lấy đi lòng tự hào và niềm vui
Cô ấy lấy đi lẽ sống đời tôi
Cô ấy lấy đi đứa bé trai nhỏ xinh của tôi

Và lần này, em trao tôi ngọn núi đó
Một ngon núi tôi chưa trèo bao giờ
Nó không phải ngọn đồi nữa
Em trao tôi ngọn núi đó
Lần này...

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I'm So Sick | FlyleafXóa
Fade Away | Edita AbdieskiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.