HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Something More | Secondhand Serenade tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Something More | Secondhand Serenade

I lie awake again, my bodies feeling paralysed
I can’t remember when
I didn’t live through this disguise
The words you said to me
They couldn’t set me free

Im stuck here in this life i didn’t ask for
There must be something more,
Do we know what we’re fighting for?

Breathe in breathe out

And all these masks we wore
We never knew what we had in store

Breathe in breathe out

The storm is rolling in
The thunders loud it hurts my ears

Im paying for my sins
And its gunna rain for years and years

I fooled everyone and now what will i become?
I have to start this over
I have to start this over

There must be something more,
Do we know what we’re fighting for?

Breathe in breathe out

And all these masks we wore
We never knew what we had in store

Breathe in breathe out

I fooled everyone and now what will i become?
l
I have to start this over
I have to start this over

There must be something more,
Do we know what we’re fighting for?

Breathe in breathe out

And all these masks we wore
We never knew what we had in store

Breathe in breathe out
There must be something more
Breathe in breathe out
There must be something more

Lời Việt

Something More | Secondhand Serenade

Anh lại nằm thao thức, anh cảm thấy như mình bị liệt
Anh không thể nhớ nổi cái lúc mà
Anh đã không thể vượt qua dối trá này
Những lời em từng nói với anh
Chúng không để anh được yên

Anh kẹt ở đây - ở cuộc đời mà anh không hề mong muốn
Chắc phải còn cái gì nữa,
Liệu ta có biết chúng ta cãi nhau vì gì không?

Hít vào thở ra

Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng
Chúng ta sẽ không bao giờ biết mình đã giữ những gì lấy gì

Hít vào thở ra

Giông bão đang dâng lên cuồn cuộn
Tiếng sấm thật chói tai

Anh phải trả giá cho tội lỗi của mình
Và nó sẽ còn mưa kéo dài năm này qua năm khác

Anh lừa dối mọi người để rồi giờ trở thành gì đây?
Anh phải bắt đầu lại từ đầu
Anh phải bắt đầu lại từ đầu thôi

Chắc phải còn cái gì nữa,
Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không?

Hít vào thở ra

Và những bộ mặt giả dối của chúng ta
Chúng ta sẽ không bao giờ biết mình đã giữ những gì lấy gì

Hít vào thở ra

Anh lừa dối mọi người để rồi giờ trở thành gì đây?
Anh phải bắt đầu kết thúc nó
Anh buộc phải kết thúc nó

Chắc phải còn cái gì nữa,
Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không?

Hít vào thở ra

Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng
Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì

Hít vào thở ra
Chắc phải còn cái gì nữa
Hít vào thở ra
Chắc phải còn cái gì nữa

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.