HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Neutron Star Collision (Love is Forever) | Muse tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Neutron Star Collision (Love is Forever) | Muse

I was searching you were on a mission
Then our hearts combined like a neutron star collision
I have nothing left to lose
You took your time to choose
Then we told each other with no trace of fear that

Our love would be forever
And if we die, we die together
Well I, I said never
Cause our love would be forever

The world is broken, halos fail to glisten
We try to make a difference but no one wants to listen
Hail the preachers, fake and proud
Their doctrines will be cloud
Then they'll dissipate like snowflakes in an ocean

Love is forever and we’ll die
We’ll die together
Well I, I said never
Cause our love, could be forever

guitar solo

Now I’ve got nothing left to lose
You take your time to choose
I can tell you now without a trace of fear

That my love will be forever
And well die, we’ll die together
Will I, I will never
Cause our love will be forever

Lời Việt

Neutron Star Collision (Love is Forever) | Muse

Anh đang tìm kiếm, còn em đang làm việc
Sau đó, trái tim chúng ta kết nối như sự va chạm Nơtron của các vì sao
Anh không có gì để mất
Em đã lấy thời gian để lựa chọn
Sau đó chúng ta cùng nói không e ngại

Tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Và nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau
Và anh, anh nói không bao giờ
Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

Thế giới sẽ tan vỡ, mặt trời lặn với những tia sáng long lanh
Chúng ta cố tạo ra sự khác biệt nhưng không ai muốn nghe cả
Những tràng chào hỏi người thuyết giáo, sự giả mạo và tự hào
Học thuyết chủ nghĩa của họ sẽ tan vào mây khói

Tình yêu là mãi mãi và chúng ta sẽ chết
Chúng ta sẽ chết cùng nhau
Và anh, anh nói không bao giờ
Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

[Guitar]

Anh không có gì để mất
Em đã lấy thời gian để lựa chọn
Anh có thể nói với em không sợ hãi

Rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Và nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau
Và anh, anh nói không bao giờ
Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.