HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài It's A Good Day To Die | Omar Anoke tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

It's A Good Day To Die | Omar Anoke

Courage, Duty, Honor

We call upon our troopers
In this our darkest hour
Our way of life is what we are waiting for
The flag that flies above us , inspires us each day.
To give our very best , in every way !

It's a good day to die
When you know the reasons why
Citizens we fight fot what is right
A noble sacrifice
When duty calls , you pay the price
For the federation I will give my life

Well all is fair , in love and war.
That's what my gunny says
You not alive unless your almost dying
These are the words I march by, Duty, Courage , Honor.
Every single day and I've been trying.

It's a good day to die
When you know the reasons why
Citizens we fight fot what is right
A noble sacrifice
When duty calls , you pay the price
For the federation I will give my life
(Courage, Duty, Honor)

The eagle, he flies high above us
The eagle, he makes our spirits sore !
He's giving the strength to carry on.
To fly and win this war

It's a good day to die
When you know the reasons why
Citizens we fight for what is right
(Courage, Duty, Honor)
A noble sacrifice
When duty calls , you pay the price
For the federation I will give my life
(Courage, Duty, Honor)

It's a good day to die
When you know the reasons why
Citizens we fight fot what is right
A noble sacrifice
When duty calls , you pay the price
For the federation I will give my life
(Courage, Duty, Honor)
For the federation I will give my life

Lời Việt

It's A Good Day To Die | Omar Anoke

Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!

Chúng tôi kêu gọi những chiến sĩ trong thời kì đen tối này.
Cách sống của ta là những gì ta đang chờ đợi
Ngọn cờ tung bay trên ta, thôi thúc ta từng ngày.
Để ta hiến dâng những gì tốt đẹp nhất, bằng moịc cách!

(Chorus)
Một ngày đẹp trời để chết,
Khi bạn biết lý do.
Những công dân, chúng ta chiến đấu vì lẽ phải
Một sự hy sinh cao cả.
Khi nghĩa vụ gọi, bạn phải trả giá
Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình.

Mọi thứ đều công bằng, trong tình yêu và chiến tranh
Đó là điều khẩu súng tôi nói
Bạn sẽ không sống sót trừ khi mọi người gần bị tiêu diệt hết .
Tôi hành quân với những từ, Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!
Từng ngày một tôi đã cố gắng

Một ngày đẹp trời để chết,
Khi bạn biết lý do.
Những công dân,chúng ta chiến đấu vì lẽ phải
Một sự hy sinh cao cả.
Khi nghĩa vụ gọi,bạn phải trả giá
Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình.
(Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!)

Đại Bàng, bay cao vượt lên chúng tôi
Đại Bàng, làm cho tinh thần ta thăng hoa
Nó cho ta sức mạnh để thực hiện
Để bay lên và thắng trận chiến này!

Một ngày đẹp trời để chết,
Khi bạn biết lý do.
Những công dân, chúng ta chiến đấu vì lẽ phải
Một sự hy sinh cao cả.
Khi nghĩa vụ gọi, bạn phải trả giá
Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình.
(Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!)

Một ngày đẹp trời để chết,
Khi bạn biết lý do.
Những công dân, chúng ta chiến đấu vì lẽ phải
Một sự hy sinh cao cả.
Khi nghĩa vụ gọi, bạn phải trả giá
Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình.
(Can Đảm!, Nghĩa Vụ!, Danh Dự!)
Vì liên đoàn tôi sẽ hy sinh bản thân mình.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.