HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Love Europe | Christer Sjoren tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Love Europe | Christer Sjoren

I'm walking down the street
My feet feel like dancing
(I love Europe)
The people that I meet
Are smiling, romancing
(I love Europe)
It's something in the air
That makes it enchanting
(I love Europe)
This is the place for you and me
We're a part of one big family

I love Europe
From the sun in the south
To the ice in the north
I love Europe
I love Europe
I love Europe

When you are by my side
I feel so excited
(I love Europe)
My heart is beating fast
I just can't deny it
(I love Europe)
A party's going on
And we are invited
(I love Europe)
This is the place for you and me
We're a part of one big family

(We see the sun so high above)
This is magic
C'est magnifique
(And down below the deep blue seas)
And all the people are together
(The feeling ???)
Ciao, buenos días, que tal, wie geht es dir?
(Is there for you and me)

In Paris or in Rome
The same good vibrations
(I love Europe)
It's just like coming home
In all our nations
(I love Europe)
I feel it all around
This groovy sensation
(I love Europe)

I love Europe
We're a part of one big family
(We're a part of one big family)
This is the place for you and me
We're a part of one big family

Lời Việt

I Love Europe | Christer Sjoren

Tôi đang bước xuống đường phố
Bàn chân tôi như muốn nhảy múa
(Tôi yêu Châu Âu)
Những người mà tôi gặp
Đang mỉm cười, đang mơ mộng
(Tôi yêu Châu Âu)
Có điều gì đó lơ lửng trong không khí
Làm cho mọi thứ trở nên thật hấp dẫn
(Tôi yêu Châu Âu)
Đây là nơi cho bạn và tôi
Chúng ta là một phần của một đại gia đình

Tôi yêu Châu Âu
Từ mặt trời ở phía nam
Cho đến băng ở phía bắc
Tôi yêu Châu Âu
Tôi yêu Châu Âu
Tôi yêu Châu Âu

Khi bạn bên cạnh tôi
Tôi cảm thấy rất phấn khởi
(Tôi yêu Châu Âu)
Trái tim tôi đang đập mạnh
Tôi chỉ không thể phủ nhận điều đó
(Tôi yêu Châu Âu)
Một bữa tiệc đang diễn ra
Và chúng ta được mời
(Tôi yêu Châu Âu)
Đây là nơi cho bạn và tôi
Chúng ta là một phần của một đại gia đình

(Chúng tôi nhìn thấy ở phía trên rất cao)
Đây là sự kỳ diệu
thật nguy nga
(Và ở dưới biển sâu xanh thẳm)
Và tất cả mọi người cùng nhau
Cảm nhận???
Chào bạn, bạn khỏe chứ?
(Liệu có cho bạn và tôi không?)

Ở Paris hay Rome
Những rung cảm đẹp đẽ như nhau
(Tôi yêu Châu Âu)
Như thể tôi được về nhà vậy
Trong toàn bộ đất nước của chúng ta
(Tôi yêu Châu Âu)
Tôi cảm thấy nó ở khắp mọi nơi
cảm giác tuyệt hảo này
(Tôi yêu Châu Âu)

Tôi yêu Châu Âu
Chúng ta là một phần của một đại gia đình
(Chúng ta là một phần của một đại gia đình)
Đây là nơi cho bạn và tôi
Chúng ta là một phần của một đại gia đình

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.