HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Time | Ne-Yo tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Time | Ne-Yo

How come you don't make time for me anymore
That's the last thing she said to you
And now when you call she don't answer anymore
Or the line is busy and you can't get through

In the time it would take you to learn from your mistakes
In the time it would take to dial the phone
In the time it will take you to realize her greatness, she'll be gone, she's moved on
To someone who takes the time

Her love wasn't a priority to you
You had other things on your mind
And now that it's much to little and so far too late
The busy signals all that's left behind
You're all alone

In the time it would take you to learn from your mistakes
In the time it would take to dial the phone
In the time it will take you to realize her greatness, she'll be gone, she's moved on
To someone who takes the time

Hey, no one knows what they have until they don't
And by then it doesn't matter anymore
You're all alone

In the time it would take you to learn from your mistakes
In the time it would take to dial the phone
And the time it would take you to realize her greatness, she'll be gone (she'll be gone)
In the time it will take you to realize her greatness, she'll be gone, she's moved on
Hang up the phone...

Lời Việt

Time | Ne-Yo

Làm sao mà anh chẳng dành thời gian đến nói chuyện vợi tôi
Rằng đó là điều cuối cùng cô ấy nói với anh
Và giờ khi anh gọi cô ấy chẳng hề trả lời
Điện thoại luôn bận và anh chẳng thể vượt qua

Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được những điều đúng những lỗi lầm của anh
Vào cái lúc đó nó sẽ hiện trên điện thoại
Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được điều tuyệt vời nơi cô ấy, cô ấy sẽ ra đi, cô ấy đã đến bên người
Biết dành thời gian cho cô ấy

Tình yêu của cô ấy chẳng phải là ưu tiên của anh
Anh luôn nghĩ đến những điều khác
Và giờ nó chỉ còn vương lại chút ít và giờ thì đã quá muộn rồi
Tín hiệu bận là mọi thứ còn ở lại
Giờ anh chỉ còn một mình thôi

Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được những điều đúng những lỗi lầm của anh
Vào cái lúc đó nó sẽ hiện trên điện thoại
Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được điều tuyệt vời nơi cô ấy, cô ấy sẽ ra đi, cô ấy đã đến bên người
Biết dành thời gian cho cô ấy

Này chẳng một ai biết những gì họ có cho đến khi họ chẳng còn che đậy
Và vào lúc đó chẳng gì còn quan trọng nữa cả
Giờ anh chỉ còn một mình thôi

Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được những điều đúng những lỗi lầm của anh
Vào cái lúc đó nó sẽ hiện trên điện thoại
Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được điều tuyệt vời nơi cô ấy, cô ấy sẽ ra đi, cô ấy đã đến bên người khác
Gác máy mất rồi...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.