HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Make My Day | Maria Haukaas Storeng tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Make My Day | Maria Haukaas Storeng

You pick me up again when I am down
You keep my head and my feet on the ground
You make me smile when I’m feeling alone
Light up my day when the sunshine is gone
You keep me real, I don’t have to pretend
You’re always there when I’m in need of a friend
When I have problems I need to defeat
You make me feel better, make me feel complete

You make my day, yeah, yeah
Light up my way, yeah, yeah
You give me life, you give me love
Always beside me, you are the one

You make my day, yeah, yeah
Light up my way, yeah, yeah
You give me life, you give me love
Always beside me, you are the one

You bring me laughter when no one else can
You see me just for the person I am
You are my air when I cannot breathe
You are the sand, the light that I need
If you ever need me you know I’ll be there
No matter how far, no matter where
I’ll be a tower when you need me too
There’s nothing stronger than me and you

You make my day, yeah, yeah
Light up my way, yeah, yeah
You give me life, you give me love
Always beside me, you are the one

When I am lost you are my sign
Your heart is never far from mine
You give me light so I can shine
Baby, you’re making my day…

You make my day, yeah, yeah
Light up my way, yeah, yeah
You give me life, you give me love
Always beside me, you are the one

You make my day, yeah, yeah
Light up my way, yeah, yeah
You give me life, you give me love
Always beside me, you are the one
You are the one, mmh… you make my day

Lời Việt

Make My Day | Maria Haukaas Storeng

Bạn giữ tôi lại khi tôi suy sụp
Bạn giúp tôi giữ thăng bằng và chân tôi chạm tới mặt đất
Bạn khiến tôi mỉm cười khi tôi đang cảm thấy cô đơn
Chiếu rọi cuộc đời tôi khi nắng đã biến mất
Bạn giữ tôi thực sự, tôi chẳng cần phải giả vờ
Bạn là người luôn ở đây khi tôi đang cần người bạn
Khi tôi có vấn đề tôi cần vượt qua
Bạn làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn, làm tôi cảm thấy hoàn thiện

Bạn làm tôi vui,
Thắp sáng con đường của tôi,
Bạn đem cho tôi cuộc sống, bạn mang lại cho tôi yêu thương
Luôn bên cạnh tôi, bạn chính là người ấy

Bạn làm tôi vui,
Thắp sáng con đường của tôi,
Bạn đem cho tôi cuộc sống, bạn mang lại cho tôi yêu thương
Luôn bên cạnh tôi, bạn là người ấy

Bạn mang tôi tiếng cười khi không người nào khác có thể
Bạn đến bên và chỉ cho tôi biết tôi là ai
Bạn là không khí của tôi khi tôi không thể thở
Bạn là cát, ánh sáng tôi cần
Nếu bạn cần tôi bạn biết tôi sẽ ở đó
Dù cho bao xa, dù bất cứ nơi đâu
Tôi sẽ là ngọn tháp khi bạn cần tôi
Không có gì mạnh hơn tôi và bạn

Bạn làm tôi vui,
Thắp sáng con đường của tôi,
Bạn đem cho tôi cuộc sống, bạn mang lại cho tôi yêu thương
Luôn bên cạnh tôi, bạn là người ấy

Khi tôi lạc lối bạn là ánh sáng của tôi
Trái tim bạn là không bao giờ xa tôi
Bạn đem đến cho tôi ánh sáng và tôi có thể chiếu sáng
Bạn à, bạn đang làm tôi vui

Bạn làm tôi vui,
Thắp sáng con đường của tôi,
Bạn đem cho tôi cuộc sống, bạn mang lại cho tôi yêu thương
Luôn bên cạnh tôi, bạn là người ấy

Bạn làm tôi vui,
Thắp sáng con đường của tôi,
Bạn đem cho tôi cuộc sống, bạn mang lại cho tôi yêu thương
Luôn bên cạnh tôi, bạn là số một
Bạn là người ấy ... người làm tôi vui

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.