HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Breathing | Maria Haukaas Storeng tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Breathing | Maria Haukaas Storeng

I was lost and hope was gone
I was sinking like a stone
Like a shipwreck stranded I was all alone
Saying all is well so no one else could tell

Heavy shackles round my feet
Getting ready for the next defeat
But somehow you came stumbling into my life
and made me realize
and now my feat are lifting slowly from the ground

I'm breathing- now nothing holds me down
I'm breathing- I thought that I would drown
I'm breathing- I'm still breathing

It's kind of funny how things change
And how I'm free at last from all this chains
and how this weight upon my shoulders disappeared
with you just being her
and now my feet are lifting slowly from the ground

I'm breathing- now nothing holds me down
I'm breathing- I thought that I would drown
I'm breathing- I'm still breathing

Once the dark was all I knew
Now the sky is turning blue
I see it - I feel it

My world has turned around and I'm breathing
I was lost but now I'm found

My feet don't touch the ground (I'm breathing)
Now nothing holds me down (I'm breathing)
I thought that I would drown (I'm breathing)
I'm still breathing
I'm still breathing
My world has turned around
I'm still breathing
I'm stil breathing

Lời Việt

Breathing | Maria Haukaas Storeng

Tôi bị mất và hy vọng đã biến mất
Tôi như chiếc thuyền đâm vào đá
Giống chiếc tàu đắm mắc cạn, tôi chỉ có một mình
Nói tất cả là tốt vậy không người nào khác có thể nói

Trói buộc nặng nề quanh chân tôi
Chuẩn bị cho sự thất bại kế tiếp
Nhưng bằng nào nào đó anh đã đột nhiên xuất hiện trong đời tôi
Và làm tôi hiểu thấu
Và giờ đôi chân tôi dần lìa khỏi mặt đất

Tôi đang thở - bây giờ không gì giữ được tôi
Tôi đang thở - tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết đuối
Tôi đang thở - tôi vẫn còn thở

Mọi thứ đổi thay thật nực cười
Và sao tôi có thể tự do từ những xiềng xích này
Và sao sức mạnh đè nặng lên đôi vai tôi đã biến mất
Với anh chỉ được bên cô ấy
Và giờ đôi chân tôi dần lìa khỏi mặt đất

Tôi đang thở - bây giờ không gì giữ được tôi
Tôi đang thở - tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết đuối
Tôi đang thở - tôi vẫn còn thở

Một lần trong bóng tối là những gì tôi biết
Bầu trời giờ dần chuyển sắc xanh
Tôi có thể nhìn, cảm nhụn được điều đó

Thế giới của tôi đã quay lại và tôi đang thở
Tôi bị mất nhưng bây giờ tôi được tìm thấy

Chân tôi không chạm đất ( Tôi đang thở )
Bây giờ không gì giữ chặt tôi (Tôi đang thở )
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận chìm ( Tôi đang thở )
Tôi vẫn còn thở
Tôi vẫn còn thở
Thế giới của tôi đã quay lại
Tôi vẫn còn thở
Tôi vẫn còn thở

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.