HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Take It All Away (ft. Audrey Gallagher) | John O’Callaghan tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Take It All Away (ft. Audrey Gallagher) | John O’Callaghan

Take another piece of me
Take it anyway you need it
What you get or what you see
There really isn’t any secret
And with the hand as cold as ice
Ohh, there you go…
Take it all away
Watching as you break
All I am is you
Take it all away
I wanna fall to pieces
I wanna fall to pieces
Turn around and walk away
Find a different kind of vision
When you take all you came to take
When you said all you came to say
Ohh, and you know…
Take it all away
Watching as you break
All I am is you
Take it all away
I wanna fall to pieces
You take all you came to take
You take all you came to take
You say all you came to say
All I am is you
Take it all away
I wanna fall to pieces

Lời Việt

Take It All Away (ft. Audrey Gallagher) | John O’Callaghan

Mang một mảnh của em đi
Mang nó đi, kiểu gì anh cũng cần nó
Những gì anh có được hoặc những gì anh thấy
Chẳng có bí mật nào cả
Với đôi bàn tay lạnh như đá
Ohh, anh cứ đi
Hãy mang tất cả đi
Nhìn khi anh tan vỡ
Tất cả của em là anh
Hãy mang tất cả đi
Em muốn vỡ ra thành từng mảnh
Em muốn vỡ ra thành từng mảnh
Quay lưng và bỏ đi
Tìm một điểm nhìn khác
Khi anh mang đi tất cả những gì anh muốn
Khi anh nói tất cả những gì anh muốn
Ohh, và anh biết
Mang đi tất cả
Nhìn khi anh sụp đổ
Tất cả của em là anh
Mang đi tất cả
Em muốn vỡ ra thành từng mảnh
Anh mang đi tất cả những gì anh muốn
Anh mang đi tất cả những gì anh muốn
Anh nói tất cả những gì anh muốn
Tất cả của em là anh
Mang đi tất cả
Em muốn vỡ ra thành từng mảnh

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
목 숨을 건다 / I'm Putting My Life On the Line (Risk My Life) | 2PMXóa
A Love Story | Gavy NJXóa
Yesterday (Ft. Trey Songz) Remix | Toni BraxtonXóa
Midnight Crying | Lucky TwiceXóa
Revelation | Brain DrillXóa
That Somebody | Chris BrownXóa
Get Away | Danny GokeyXóa
Lullaby (feat. Ladysmith Black Mambazo) | Josh GrobanXóa
Celebration Day | Led ZeppelinXóa
Find Me A Man | Toni BraxtonXóa
As Soon As ♪ 마자 | 2PMXóa
Y.O.U( Years of us) | SHINeeXóa
Put A Record On (My Sassy Girl OST) | Unkle BobXóa
All Because Of You | Avril LavigneXóa
Oklahoma Hills | Jim ReevesXóa
Miss Pavlichenko | Woody GuthrieXóa
May I love you | Yuri SangjaXóa
Beyond A Shadow Of A Doubt | Jim ReevesXóa
해바라기 / Haebaragi / Sunflower (Feat. MJ) | Gavy NJXóa
(If There Was) Any Other Way | Celine DionXóa
Song For You | Celine DionXóa
Run To You | RoxetteXóa
Mum | SliimyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.