HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Who We Are | Jessica Simpson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Who We Are | Jessica Simpson

Who we are
Who we are
Who we are

Who we are
Who we are
Who we are

I have to take control
So much is left untold
Trying to find myself
At times its hard to know
Who we are, we are, we are

Words can cut so deep
Weighing down on me
Time and time I see how vicious the world can be
Who we are, we are, we are

We're beautiful
Our flaws and all
They're beautiful to me
It's who we are, who we are
It's who we're meant to be

We're beautiful
Our flaws and all
They're beautiful to me
It's who we are, who we are
It's who we're meant to be
Now never change a thing

We all have broken days
To paint it on our face
It gets too much to fake
And we wanna hide away
Who we are, we are, we are
Inside, inside

We're beautiful
Our flaws and all
They're beautiful to me
It's who we are, it's who we are
It's who we're meant to be
Now never change a thing

You've got to be you for yourself
Cuz you're like nobody else
Who you are, you are, you are, you are

Yeah

Our flaws and all
They're beautiful to me
It's who we are, it's who we are
It's who we're meant to be

We're beautiful
Our flaws and all
They're beautiful to me
It's who we are, who we are
It's who we're meant to be
Now never change a thing

Who we are
Who we are
Who we are

Who we are
Who we are
Who we are

Who we are
Who we are
Who we are

Lời Việt

Who We Are | Jessica Simpson

Ta là vậy
Ta là vậy
Ta là vậy

Ta là vậy
Ta là vậy
Ta là vậy

Tôi phải kiểm soát
Nhiều điều chẳng thể kể xiết
Cố tìm lại chính mình
Trong những lúc khó mà biết được
Ta là vậy, ta là vậy, ta là vậy

Những lời nói có thể cứa sâu thẳm đáy lòng
Đè nặng lên tôi
Thời gian cứ trôi và tôi dần hiểu thế giới tồi tệ tới mưc nào
Ta là vậy đó, ta là vậy đó

Chúng ta tốt đẹp thật đấy
Những thói xấu của ta và tất cả
Đều thật đẹp với tôi
Ta là vậy, ta là vậy đó
Ta sinh ra đã vậy rồi mà

Chúng ta tốt đẹp thật đấy
Những thói xấu của ta và tất cả
Đều thật đẹp với tôi
Ta là vậy, ta là vậy đó
Ta sinh ra đã vậy rồi mà
Giờ cũng chẳng gì đổi thay

Ta đều có những ngày không trọn vẹn
Để ta ghi nhớ trên gương mặt mình
Thật khó mà giả tạo được
Và ta lại luôn muốn dấu diếm
Ta là vậy, ta là vậy đó
Từ sâu thẳm đáy lòng

Chúng ta tốt đẹp thật đấy
Những thói xấu của ta và tất cả
Đều thật đẹp với tôi
Ta là vậy, ta là vậy đó
Ta sinh ra đã vậy rồi mà
Giờ cũng chẳng gì đổi thay

Bạn hãy thành thật với chính mình đi
Bởi bạn đâu có giống ai kia
Ta là vậy, ta là vậy mà

Yeah!

Những thói xấu của ta và tất cả
Đều thật đẹp với tôi
Ta là vậy, ta là vậy đó
Ta sinh ra đã vậy rồi mà

Chúng ta tốt đẹp thật đấy
Những thói xấu của ta và tất cả
Đều thật đẹp với tôi
Ta là vậy, ta là vậy đó
Ta sinh ra đã vậy rồi mà
Giờ cũng chẳng gì đổi thay

Ta là vậy
Ta là vậy
Ta là vậy

Ta là vậy
Ta là vậy
Ta là vậy

Ta là vậy
Ta là vậy
Ta là vậy

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.