HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Your Biggest Mistake | Ellie Goulding tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Your Biggest Mistake | Ellie Goulding

Take cover
Signs don't show
You drove me off the road

But you let go
Cos your hope is gone
And every question fades away

It's a shame you don't know what you're running from
Would your bones have to break and your lights turn off
Would it take the end of time to hear you heart's false start?

You know this is your biggest mistake
What a waste, what a waste, what a waste
And of all the things you never explained
You know this is your biggest mistake

You tread water
Fighting for the air in your lungs
Move
Move closer
Maybe you can right all your wrongs

But you let go
Cos your hope is gone
And every answer fades away

IT's a shame you don't know what you're running from
Would your bones have to break and your lights turn off
Would it take the end of time to hear your hearts false start?

Wipe the mud stains from the face stop the engine
Stop pretending
Wipe the mud spray from your face stop the engine,
Stop pretending, that you're still breathing

Lời Việt

Your Biggest Mistake | Ellie Goulding

Chiếm lấy vẻ bên ngoài
Dấu hiệu không tỏ rõ
Anh điều khiển tôi ra khỏi con đường này.

Nhưng anh phải ra đi
Vì hi vọng của anh tiêu tan rồi
Và mọi câu hỏi đều chết đi.

Đó là một nỗi xấu hổ, anh không biết những gì anh đang tiến về
Những cái xương của anh sẽ phải vỡ vụn và những tia sáng của anh sẽ tắt đi chứ?
Anh biết rằng đó là lỗi lầm lớn nhất của anh
Nó sẽ kết thúc đúng giờ để lắng thứ nghe sai lầm của tâm hồn anh bắt đầu chứ?

Anh biết đó là lỗi lầm lớn nhất của anh
Thật là một sự lãng phí!
Và trong tất cả những thứ anh đã chẳng bao giờ giải thích nổi
Anh biết đó là lỗi lầm lớn nhất của anh rồi.

Anh giẫm lên mặt nước
Đấu tranh vì dòng khí quản trong phổi anh
Chuyển động đi
Chuyển đến gần hơn đi
Có lẽ anh có thể sửa lại các sai lầm của anh đấy.

Nhưng anh phải ra đi
Vì hi vọng của anh tiêu tan rồi
Và mọi câu hỏi đều chết đi.

Đó là một nỗi xấu hổ, anh không biết những gì anh đang tiến về
Những cái xương của anh sẽ phải vỡ vụn và những tia sáng của anh sẽ tắt đi chứ?
Anh biết rằng đó là lỗi lầm lớn nhất của anh
Nó sẽ kết thúc đúng giờ để lắng thứ nghe sai lầm của tâm hồn anh bắt đầu chứ?

Hãy lau đi những vết bùn bẩn từ bề mặt làm ngừng cái máy đó đi
Đừng vờ vịt nữa
Hãy lau đi vũng bùn từ bề mặt làm ngừng cái máy đó.
Đừng vờ vịt nữa, rằng anh vẫn còn thở.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.