HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài No Other One | Taio Cruz tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

No Other One | Taio Cruz

No other one
Taio Cruz
I don't need to ever exchange (you know I)
I don't need to ever replace (you know I)
I'm not going any damn place (you know I)
You should know that I - I - I ohh - I

I don't need no other one, I don't need no other one
I don't-oh-oh
I dont need no other one, I don’t need no other one
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh

Baby can't you see, Baby can't you see
Oh - oh - Oh
You're the one I need, Only one I need
oh - Oh - oh
That I can't believe, No I can't believe
oh - Oh - oh
you would ever think, I would ever leave
oh - Oh - oh oh
I'm staying here, I ain't going no where
You should know I - I - oh I

I don't need to ever exchange (you know I)
I don't need to ever replace (you know I)
I'm not going any damn place (you know I)
You should know that I - I - I ohh - I

I don't need no other one, I don't need no other one
I don't-oh-oh
I dont need no other one, I done need no other one
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh

Baby one more thing, Baby one more thing
oh - oh - Oh
You should hold this ring, You should hold this ring
Oh - oh - oh
Cause it needs my heart, Cause it needs my heart
oh - Oh - oh
It'll never part, It'll never part
oh - Oh - oh - oh oh

I'm staying here, I ain't going no where
You should know I - I - I

I don't need to ever exchange (you know I)
I don't need to ever replace (you know I)
I'm not going any damn place (you know I)
You should know that I - I - I ohh - I

I don't need no other one, I don't need no other one
I don't-oh-oh
I dont need no other one, I don't need no other one
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh

[RAP]
Look
I don't need change but you know what that's funny
Can't you see the time who's got money, money
Cash out and leave with a ten dollar, ten dollar bill won't change on my honey
Rockstar shades and you looking so stunning, stunning
That's how it looks when we be hand in hand
And walking the streets when nobody else can match our flavor
How could you ever think that I was ever gonna change ya
I ain't never gonna change ya

I don't need to ever exchange (you know I)
I don't need to ever replace (you know I)
I'm not going any damn place (you know I)
You should know that I - I - I ohh - I

I don't need no other one, I don't no other one
I don't-oh-oh
I dont need no other one, I don't need no other one
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh
All I need is you
Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh - oh - Oh - oh oh
(Repeat 2X)
All I need is you.

Lời Việt

No Other One | Taio Cruz

Không ai khác
Taio Cruz
Tôi không cần bất cứ sự trao đổi nào ( bạn biết tôi)
Tôi không cần bất cứ sự thay thế nào ( bạn biết tôi)
Tôi sẽ không nguyền rủa nơi nào (bạn biết tôi)
Em cần biết rằng tôi – tôi – tôi ohh – tôi

Tôi không cần một người khác, tôi không cần một người khác
Tôi không cần –oh - oh
Tôi không cần một người khác, tôi không cần ai khác
Tất cả tôi cần là em
Oh – oh – oh – oh – oh – oh

Em yêu, em không thể hiểu, em yêu em không thể hiểu
Oh – oh – oh
Em là người tôi cần, chỉ duy nhất một mình em tôi cần
Oh – oh – oh
Rằng tôi không thể tin, không tôi không thể tin
Oh – oh – oh
Em có bao giờ nghĩ, tôi đã từng rời xa
Oh – oh –oh
Tôi đang ở đây, tôi không ở chỗ nào
Em cần biết tôi – tôi –oh tôi

Tôi không cần bất cứ sự trao đổi nào ( bạn biết tôi)
Tôi không cần bất cứ sự thay thế nào ( bạn biết tôi)
Tôi sẽ không nguyền rủa nơi nào (bạn biết tôi)
Em cần biết rằng tôi – tôi – tôi ohh – tôi

Tôi không cần một người khác, tôi không cần một người khác
Tôi không cần –oh - oh
Tôi không cần một người khác, tôi không cần ai khác
Tất cả tôi cần là em
Oh – oh – oh – oh – oh – oh

Em yêu nhiều hơn một thứ, em yêu nhiều hơn một thứ
Oh – oh – oh
Em nên cầm chiếc nhẫn này, em nên cầm chiếc nhẫn này
Oh – oh – oh
Nguyên nhân nó cần thiết cho trái tim của tôi, nguyên nhân nó cần thiết cho trái tim của tôi
Oh – oh – oh
Đó không phải là chia tay, đó không bao giờ là chia tay
Oh – oh – oh

Tôi đang ở đây, tôi không ở chỗ nào
Em cần biết tôi – tôi –oh tôi

Tôi không cần bất cứ sự trao đổi nào ( bạn biết tôi)
Tôi không cần bất cứ sự thay thế nào ( bạn biết tôi)
Tôi sẽ không nguyền rủa nơi nào (bạn biết tôi)
Em nên biết rằng tôi – tôi – tôi ohh – tôi

Tôi không cần một người khác, tôi không cần một người khác
Tôi không cần –oh - oh
Tôi không cần một người khác, tôi không cần ai khác
Tất cả tôi cần là em
Oh – oh – oh – oh – oh – oh

Nhìn đây
Tôi không cần thay đổi nhưng em biết cái gì là hạnh phúc
Em không thể hiểu một kẻ có tiền
Nhưng lại bỏ đi và để lại với 10 đô la, hóa đơn 10 đô cũng sẽ không làm thay đổi
Được em yêu
Bóng rockstar và em trông thật tuyệt vời, tuyệt vời
Điều đó sẽ trông như thế nào khi chúng ta tay trong tay
Và dạo bước trên phố khi không ai khác có thể sánh được hương thơm tình yêu của chúng ta
Em nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi em
Tôi không bao giờ thay đổi em


Tôi không cần bất cứ sự trao đổi nào ( bạn biết tôi)
Tôi không cần bất cứ sự thay thế nào ( bạn biết tôi)
Tôi sẽ không nguyền rủa nơi nào (bạn biết tôi)
Em cần biết rằng tôi – tôi – tôi ohh – tôi

Tôi không cần một người khác, tôi không cần một người khác
Tôi không cần –oh - oh
Tôi không cần một người khác, tôi không cần ai khác
Tất cả tôi cần là em
Oh – oh – oh – oh – oh – oh
(lặp lại 2 lần)
Tất cả tôi cần là em.


 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.